Chojnow.pl
Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności
facebook twitter YT IG
Logowanie Rejestracja
REKLAMUJ SIĘ NA CHOJNOW.PL SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ BANERÓW I ARTYKUŁÓW SPONSOROWANYCH

   

DO REALIZACJI PRZYJMUJEMY ZAMÓWIENIA ZGODNE Z PONIŻSZĄ

Wysyłając Zamówienie mailem, Zlecający oświadcza, że wszystkie podane dane osobowe są zgodne z prawdą, wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez firmę BIG FORM Sp. z o.o. Sp. k., która jest Administratorem Danych Osobowych. Zleceniobiorca przetwarza przekazane dane osobowe Zlecającego z zachowaniem przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane będą przetwarzane w oparciu o art. 6 ust 1 lit. b) Rozporządzenia, na potrzeby realizacji niniejszej umowy. Podanie przedmiotowych danych osobowych jest konieczne dla zawarcia i realizacji umowy.  Dane będą przetwarzane do czasu realizacji niniejszej umowy. Zlecający ma prawo dostępu do treści przekazanych danych osobowych, prawo do ich poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania, jak również prawo wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także żądania ich usunięcia. Zlecający  może  również wnieść skargę na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Po otrzymaniu powyższego Zamówienia  lub maila  z informacją o wybranej ofercie,
wyślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia zlecenia do realizacji.

Płatności należy uregulować na Nr Konta mBank S.A. O/WAŁBRZYCH 29 1140 2091 0000 2258 7200 1001,

w tytule "Chojnow.pl, nr faktury lub nazwa firmy i usługi ".

KONTAKT: portal@chojnow.pl; tel. 507 017 196