Chojnow.pl
Nasza strona korzysta z plików Cookie. Czytaj więcej.
facebook twitter YT IG
Logowanie Rejestracja
REKLAMUJ SIĘ NA CHOJNOW.PL SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ BANERÓW I ARTYKUŁÓW SPONSOROWANYCH

Służba zdrowia
Lista aptek na terenie miasta Chojnowa
Przychodnia Rejonowa w Chojnowie

Chojnów, ul. Legnicka 12 

godziny otwarcia: 7:00 - 19:00 (poniedziałek - piątek)

Rejestracja Ogólna: 76 818 85 14
Rejestracja Dziecięca: 76 818 82 15
Laboratorium Analityczne: 76 817 80 90
RTG: 76 817 80 91
Rehabilitacja: 76 817 80 92
Pielęgniarki Środowiskowe: 76 817 80 93 lub 608 200 921
Poradnia Ginekologiczna: 76 817 80 94
Sekretariat: 76 817 80 95
Fax: 76 818 80 14

Informacje na temat koronawirusa:

tel. 76 817 80 95 (do godz. 14)
tel. 76 818 85 14 (po godz. 14)

w przypadku kwarantanny domowej dla grup ryzyka istnieje możliwość uzyskania zwolnienia lekarskiego bez konieczności wizyty lekarskiej.

tel. 76 817 80 95 (do godz. 14)

Nocna i świąteczna ambulatoryjna i wyjazdowa opieka lekarska oraz pielęgniarska: NZOZ NOXMED

Ambulatorium Ogólne
Przychodnia Rejonowa w Chojnowie
Centrum Medyczne dla Regionu Chojnowa

59-225 Chojnów, ul. Legnicka 12

Lekarz: nr tel. 76 819 17 89
Pielęgniarka: nr tel. 607 84 71 87

Nocna i świąteczna ambulatoryjna i wyjazdowa opieka lekarska oraz pielęgniarska w godz 18:00 - 8:00 w dni powszednie; całodobowo w soboty, niedziele i inne dni wolne od pracy.

Transport sanitarny na zlecenie lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej w godz 18:00 - 8:00 w dni powszednie (od poniedziałku do piątku)

Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Chojnowie z siedzibą w Krzywej

Ośrodek Zdrowia w Krzywej

Krzywa 17A

tel. 76 818 89 68

godziny otwarcia: 7:30 - 15:00 (poniedziałek - piątek)

Ośrodek Zdrowia w Rokitkach

Rokitki 18

tel. 76 817 88 28

godziny otwarcia: 7:30 - 15:00 (poniedziałek - piątek)
niepubliczne podmioty lecznicze:

na podstawie Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (stan na 2020-11-26)


Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnie Specjalistyczne Zdzisława Madej-Kwapisz

Ambulatoryjne świadczenie zdrowotne. Poradnie: dermatologiczna, wenerologiczna, okulistyczna, otolaryngologiczna, zdrowia psychicznego, alergologiczna, terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu, alergologii skóry, ginekologiczna - położnicza, terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych, psychologiczna, okulistyczna dla dzieci, leczenia jaskry, leczenia zeza, leczenia zeza dla dzieci, otolaryngologiczna dla dzieci, audiologiczna, foniatryczna, foniatryczna dla dzieci, logopedyczna, zdrowia psychicznego dla dzieci, psychoterapii, leczenia nerwic, psychosomatyczna, psychogeriatryczna, alergologii dziecięcej, chirurgiczna, lekarza rodzinnego, pielęgniarki i położnej środowiskowo rodzinnej, neurologiczna, neurologiczna dla dzieci, (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej, gabinet diagnostyczno-zabiegowy, (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, chirurgii urazowo- ortopedycznej, reumatologiczna, diabetologiczna, urologiczna, leczenia uzależnień, onkologiczna, preluksacyjna, wad postawy. Zespół długoterminowej opieki domowej, pielęgniarska opieka długoterminowa domowa, gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej, punkt szczepień.

Chojnów, ul. Szpitalna 6


Dolnośląski Ośrodek Pielęgnacyjno-Rehabilitacyjny "Niebieski Parasol"

Stacjonarne i całodobowe świadczenie zdrowotne - inne niż szpitalne. Zakład pielęgnacyjno - opiekuńczy, dział rehabilitacyjny, promocja zdrowia, wypożyczalnia sprzętu do pielęgnacji i rehabilitacji chorych, dział Pielęgniarskiej Opieki Domowej, dział farmacji.

Chojnów, ul. Szpitalna 20; Grodzka 2a


Przychodnia "Zdrowo"

Ambulatoryjne świadczenie zdrowotne. Poradnie: chirurgii ogólnej, endoskopii przewodu pokarmowego, medycyny pracy. Pielęgniarska opieka długoterminowa.

Chojnów, ul. Stefana Okrzei 11


Uniprodent

Ambulatoryjne świadczenie zdrowotne. Poradnia stomatologii ogólnej

Chojnów, ul. Stefana Okrzei 11


NZOZ Qul-dent Marzena Kulesza

Ambulatoryjne świadczenie zdrowotne. Poradnie stomatologii ogólnej, otolaryngologiczna, dermatologiczna, kardiologiczna, pediatryczna, endokrynologiczna, ortopedyczna, protetyki stomatologicznej. Pracownia RTG i tomografii stomatologicznej.

Jaroszówka 7a


Przychodnia Medycyny Pracy Agencji Ochrony Pracy i Środowiska "BHPE" Paweł Pacuła

Ambulatoryjne świadczenie zdrowotne. Laboratorium medycyny pracy, poradnia medycyny pracy, gabinet zabiegowy, pracownia diagnostyki-laboratoryjnej.

Chojnów, ul. Fabryczna 1


Gabinety Lekarskie Królowej Jadwigi 15

ambulatoryjne świadczenie zdrowotne

Chojnów, ul. Królowej Jadwigi 15


Rehabilitacja Medyczna Łukasz Ptak

ambulatoryjne świadczenie zdrowotne

Chojnów, Tadeusza Kościuszki 24


IRMED

ambulatoryjne świadczenie zdrowotne

Krzywa 17a