Chojnow.pl
Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności
facebook twitter YT IG
Logowanie Rejestracja
REKLAMUJ SIĘ NA CHOJNOW.PL SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ BANERÓW I ARTYKUŁÓW SPONSOROWANYCH

Zasłużony dla powiatu legnickiego

Autor Starostwo Powiatowe
Data utworzenia: 08 maj 2023, 23:13


Zasłużony dla powiatu legnickiego

W bieżącym roku po raz pierwszy zostanie przyznany tytuł honorowy „Zasłużony dla powiatu legnickiego”, zbiegnie się to z obchodami 25-lecia powiatu.

Tytuł „Zasłużony dla powiatu legnickiego” jest wyrazem uznania dla wybitnych zasług oraz wdzięczności za działalność na rzecz rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego powiatu, a także budowania dobrego wizerunku powiatu i jego promocji.

Tytuł może być przyznany osobom fizycznym, osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej. Wyróżnienie może być również nadane osobom fizycznym pośmiertnie.

Wniosek o nadanie tytułu powinien zawierać krótką charakterystykę osób lub podmiotów zgłoszonych do uhonorowania tytułem i szczegółowy opis zasług lub dokonań uzasadniających nadanie tytułu. Wnioski można składać do dnia 30 czerwca br. w Biurze Rady i Zarządu Powiatu. Formularz wniosku dostępny jest w siedzibie Starostwa Powiatowego w Legnicy, na stronie internetowej powiatu lub na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Podmiotami upoważnionymi do występowania z wnioskiem o nadanie tytułu są:

- Zarząd Powiatu Legnickiego,

- grupa co najmniej 5 radnych Rady Powiatu Legnickiego,

- organy innych niż powiat legnicki jednostek samorządu terytorialnego,

- organizacje społeczne i zawodowe,

- grupa co najmniej 300 mieszkańców powiatu legnickiego posiadających czynne prawo wyborcze.

Podmioty wnioskujące oraz osoby uhonorowane zostaną powiadomione o sposobie rozpatrzenia wniosku przez Kapitułę.

Akt nadania tytułu honorowego zostanie wręczony podczas uroczystej sesji rady powiatu.