Chojnow.pl
Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności
facebook twitter YT IG
Logowanie Rejestracja
REKLAMUJ SIĘ NA CHOJNOW.PL SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ BANERÓW I ARTYKUŁÓW SPONSOROWANYCH

Inwestycje w Chojnowie w 2022 roku

Autor Urząd Miejski w Chojnowie
Data utworzenia: 23 styczeń 2023, 16:16


Inwestycje w Chojnowie w 2022 roku

Na początku roku rozpoczęte zostały roboty budowlane obejmujące przebudowę istniejącego zbiornika na komorę tlenowej stabilizacji osadu nadmiernego na terenie oczyszczalni ścieków w Goliszowie w ramach zadania „Modernizacja oczyszczalni ścieków”. Umowę zawarto 10.12.2021 r. z Wykonawcą firmą Hydrowodkan Sp. z o.o. z Poznania. Wartość zadania 1.290.746,38 zł. Roboty budowlane odebrano i zakończono w lipcu. Zadanie zostało sfinansowane w wys. 300.000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w miejscowościach, w których funkcjonowały niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej oraz w wys. 450.000,00 zł, ze środków pierwszego naboru wniosków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

23 czerwca dokonano odbioru końcowego budowy oświetlenia na ul. Paderewskiego. W ramach realizacji zadania wymienionych zostało 20 kompletów lamp oświetleniowych z oprawami LED wraz z linią zasilającą oraz została zamontowana rozdzielnica zasilana nową linią kablową. Zakres zadania obejmował doświetlenie 5 przejść dla pieszych.

Koszt robót budowlanych to blisko 120 tys. złotych.

Gmina Miejska Chojnów otrzymała pomoc finansową z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej wformie dotacji celowej stanowiącą 75% wartości zadania tj. 89.929,00 zł na projekt pn. „Podniesienie poziomu bezpieczeństwa drogowego poprzez budowę oświetlenia drogowego wraz z rozbiórką istniejącego oświetlenia w ul. Paderewskiego w Chojnowie”.

Największą inwestycją 2022 roku była „Przebudowa ulic Sikorskiego, Boh. Powst. Warszawskiego, Królowej Jadwigi, Konarskiego, Andersa, Gen. Maczka i budowa parkingu przy ul. Kilińskiego wChojnowie”.

Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało ogłoszone w styczniu, Umowa z Wykonawcą 07.03.2022 r. Wartość umowy 4.915.126,38 zł. Gmina Miejska Chojnów otrzymała promesę inwestycyjną z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wys. 4.446.000,00 zł. W październiku został zawarty aneks do umowy w związku z robotami dodatkowymi na kwotę 15.893,19 zł. Tym samym wartość zadania zwiększyła się do kwoty 4.931.019,57 zł.

Inwestycja obejmowała następujące zadania:

Zadanie nr 1: Przebudowa ulicy Sikorskiego i ulicy Bohaterów Powstania Warszawskiego wraz z budową parkingów i chodników oraz wykonaniem sieci oświetlenia ulicznego i przykanalików kanalizacji deszczowej. Wartość zadania 1.909.078,76 złotych

Zadanie nr 2: Przebudowa ulicy Królowej Jadwigi i ulicy S. Konarskiego wraz z budową chodnika oraz zatoki postojowej w pasie drogowym, budowa instalacji kanalizacji deszczowej, sieci oświetlenia, przebudowa istniejącego zjazdu z drogi gminnej oraz budowa parkingu obejmującej 10 nowych miejsc parkingowych. Wartość zadania po zawartym aneksie 870.661,80 złotych.

Zadanie nr 3: Przebudowa ulicy Andersa i ulicy Gen. Maczka w zakresie zmiany nawierzchni dróg o łącznej długości 200 m oraz budowa przykanalików kanalizacji deszczowej. Wartość zadania 650.241,54 zł.

Zadanie nr 4: Budowa parkingu przy ul. Kilińskiego (30 miejsc parkingowych w tym 2 dla osób niepełnosprawnych), przebudowa zjazdu na drogę gminną, budowa chodników, remont nawierzchni istniejących chodników i komunikacji wewnętrznej, przebudowa instalacji kanalizacji deszczowej oraz wykonanie instalacji oświetlenia, rozbiórka części istniejących utwardzeń. Wartość zadania 1.501.037,47 zł.

W sierpniu rozpoczęto przebudowę ul. Jerzmanowickiej w Chojnowie. Zadanie obejmuje wykonanie nowej nawierzchni na odcinku ponad 460 m, zjazdów, chodników oraz budowę nowego oświetlenia. Wartość zadania 1.742.910,00 zł. Zadanie dofinansowane w 80% z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dotacja w wysokości 1.423.828,32 zł.

W październiku przeprowadzono prace obejmujące odnowienie pomnika grobu ks. Adama Łańcuckiego. Czyszczenie nawierzchni pomnika zostało wykonane przez firmę Polers. Dodatkowo odnowiono litery na tablicy nagrobkowej oraz pracownicy zatrudnienie na pracach interwencyjnych ułożyli kostkę przed grobem. Koszty poniesione przez Gminę Miejską Chojnów wynoszą blisko 5.000,00 zł.

W listopadzie zrealizowano zadanie obejmujące dostawę oraz montaż masztu flagowego o wysokości 6 metrów, 2-segmentowego aluminiowego (srebrny – anoda), z zamkiem i windtrackerem, linką wewnątrz masztu, maskownicą wspornika zawiasowego, kopułką solarna LED oraz kosztami montażu w fundamencie betonowym itransportu wraz z flagą poliestrową poziomą Polski. Wartość umowy 9.800,64 zł. Pozyskano dofinansowanie w ramach projektu „Pod Biało-czerwoną” w wys. 8.000,00 zł. Maszt został zamontowany przy Liceum Ogólnokształcącym.

W listopadzie, w ramach działań związanych z oszczędnością energii, zrealizowano dostawę i montaż 77 szt. żarówek LED o mocy 35W z redukcją mocy o 35% montowane w kinkietach i oprawach parkowych na ul. Rynek, ul. Ściegiennego, ul. Rejtana, Grottgera oraz teren basenu Miejskiego oraz 4 szt. opraw LEG o mocy 50 W z redukcją mocy o 35% na słupach przy Basenie Miejskim. Wartość umowy 37.890,00 zł.

W listopadzie rozpoczęto prace budowlane pn.” Remont podłóg w pomieszczeniach nr 1 i 3 pierwszego piętra Muzeum Regionalnego w Chojnowie” Wartość umowy 159.777,00 zł brutto. Zadanie będzie realizowane do 30.04.2023 r.

Dokumentacja projektowa:

1. Wykonano projekt zagospodarowania terenu w zakresie przebiegu ścieżek parkowych ztowarzyszącą im małą architekturą w Parku Piastowskim w Chojnowie. Koszt wykonania dokumentacji 3000,00 zł.

2. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz uzyskano pozwolenie na budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Chojnów ul. Pogodna, Radosna i Miła. Koszt 7.134,00 zł.

3. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz uzyskano pozwolenie na budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Chojnów ul. Leśnej. Koszt 7.134,00 zł.

4. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dla zadania pn.: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ogólnospławnej w Chojnowie – etap II (ul. Sikorskiego). Wartość umowy 12.546,00 zł.

5. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dla zadania pn.: Budowa sieci wodociągowej z pompownią wody i kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej i Wrzosowej w Chojnowie. Wartość umowy 8.160,00 zł.

6. Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową przebudowy sceny wraz z zagospodarowaniem terenu w Parku Piastowskim. Wartość umowy 29.550,00 zł.

7. Opracowano projekt zagospodarowania terenu w zakresie budowy małej architektury tj. bezobsługowego parku linowego na terenie rekreacyjnym przy MOKSiR. Wartość umowy 4.700,00 zł.

8. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów dla zadania: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Goliszowie - etap II”. Wartość umowy 61.500 zł.

Obecnie przygotowywana jest procedura ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia. W ramach drugiego naboru wniosków Programu Polski Ład Miasto otrzymało 10 400 000 zł.

9. W trakcie realizacji jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej (budowlano-wykonawczej) z wszelkimi uzgodnieniami, w tym uzyskaniem decyzji pozwolenia na wykonanie prac budowlanych dla przedsięwzięcia inwestycyjnego obejmującego Przebudowę budynku byłej szkoły podstawowej przy ul. Kościuszki w Chojnowie dz. nr 62, obręb 0004, na potrzeby utworzenia Centrum Integracji Społecznej i Edukacyjnej wraz ze zmianą funkcji i sposobu użytkowania obiektu. Wartość umowy 125.706,00 zł.