Chojnow.pl
Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności
facebook twitter YT IG
Logowanie Rejestracja
REKLAMUJ SIĘ NA CHOJNOW.PL SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ BANERÓW I ARTYKUŁÓW SPONSOROWANYCH

Projekt CSR na terenie powiatu legnickiego.

Autor Powiat Legnicki
Data utworzenia: 09 sierpień 2012, 08:52 Wszystkich komentarzy: 0


 Projekt CSR na terenie powiatu legnickiego.
Agencja Rozwoju Innowacji jest firmą doradczo-inwestycyjną, która wspiera podmioty w zakresie kreowania innowacji oraz poszukuje dla nich optymalnego finansowania. ARI doradza w procesie budowania nowych podmiotów i wzmacnianiu działalności innowacyjnej, wspiera rozwój przedsiębiorczości oraz nowych metod zarządzania kapitałem ludzkim i intelektualnym w firmach.

Od lutego 2012 r. ARI jest liderem nowatorskiego projektu ‘CSR drogą do innowacji’ współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ten realizowany jest w partnerstwie z Dolnośląskim Związkiem Pracodawców, powiatem legnickim i partnerem ponadnarodowym - firmą GoodBrand z Wielkiej Brytanii. Głównym celem projektu jest stworzenie nowatorskiego modelu wdrażania rozwiązań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, który wzmacniać będzie innowacyjność mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. CSR) to koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem, polegająca na świadomym, zrównoważonym działaniu uwzględniającym potrzeby i wymagania szeroko pojętych interesów społecznych czy grup interesariuszy. CSR to nie rodzaj filantropii, ale współczesna filozofia prowadzenia biznesu, która wiąże się z wymiernymi korzyściami biznesowymi. Wdrażanie strategii CSR prowadzi do zwiększenia konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, wzrostu zainteresowania inwestorów, poprawy wizerunku firmy na rynku pracy czy zwiększeniu pozafinansowej motywacji pracowników. Tymczasem w Polsce społeczna odpowiedzialność biznesu wciąż pozostaje domeną tylko największych firmy i korporacji. Projekt ‘CSR drogą do innowacji’ ma to zmienić.

Wypracowany w jego ramach nowatorski model biznesowy, pokaże jak dzięki wykorzystywaniu koncepcji CSR zbudować przewagę konkurencyjną i wzmacniać innowacyjność przedsiębiorstw z sektora MŚP. Działania w modelu koncentrować się będą na dwóch obszarach: odpowiedzialnego zarządzania relacjami z interesariuszami (klientami, dostawcami, społecznością lokalną) i pracownikami.

Projekt przebiegać będzie w trzech etapach. W pierwszym interdyscyplinarny zespół ekspertów z zakresu CSR, HR, zarządzania i ekonomii opracuje wersję testową modelu. Dla przedsiębiorców zorganizowany zostanie ponadto cykl seminariów, których celem będzie promocja i upowszechnianie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu. W etapie drugim (etapie testowania) wypracowane przez ekspertów rozwiązania wdrażane będą w osiemnastu zaangażowanych do projektu dolnośląskich przedsiębiorstwach. Każdej z firm zapewnione zostanie merytoryczne wsparcie, współpraca z konsultantami i dostęp do tematycznej platformy internetowej. W trzecim etapie, na podstawie wyników i doświadczeń z etapu testowania, zespół ekspertów opracuje finalną wersję modelu, którą wdrażać będą mogły przedsiębiorstwa sektora MŚP w Polsce i za granicą.

Każdemu z etapów projektu towarzyszyć będzie kampania promocyjna i upowszechniająca. W ramach projektu odbędą się także dwie edycje certyfikacji dla przedsiębiorstw wdrażających model, wizyta studyjna w Londynie, w siedzibie firmy GoodBrand oraz międzynarodowa konferencja podsumowująca projekt.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Więcej na stronie www.arisa.com.pl


źródło: Powiat LegnickiKomentarze

Ten wpis nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

Dodaj Komentarz

Musisz być zalogowany, aby dodać komentarz.