Chojnow.pl
Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności
facebook twitter YT IG
Logowanie Rejestracja
REKLAMUJ SIĘ NA CHOJNOW.PL SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ BANERÓW I ARTYKUŁÓW SPONSOROWANYCH

Podsumowanie realizacji zadań oświatowych na sesji Rady Gminy

Autor admin
Data utworzenia: 29 listopad 2021, 11:39 Wszystkich komentarzy: 0


Podsumowanie realizacji zadań oświatowych na sesji Rady Gminy

29 listopada odbędzie się listopadowa sesja Rady Gminy Chojnów. Po raz kolejny posiedzenie odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Radni przyjrzą się realizacji zadań oświatowych przez gminę Chojnów w roku szkolnym 2020/2021. W planach także głosowania m.in. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami w ramach Gminnego Chojnowskiego Budżetu Obywatelskiego czy w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionego obszaru w obrębie Biała.

Początek posiedzenia o godzinie 16:00.

Poniżej proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Realizacja zadań oświatowych przez Gminę Chojnów w roku szkolnym 2020/2021.

4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

5. Interpelacje i zapytania.

6. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chojnów,

2) w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionego obszaru w obrębie Biała,

3)  w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2021,

4) w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Chojnów nr XXVIII.216.2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia, wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnów,

5) w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami w ramach Gminnego Chojnowskiego Budżetu Obywatelskiego,

6) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie na rok 2022 na dofinansowanie kosztów zasobów mieszkaniowych gminy,

7) zmieniająca uchwałę w sprawie użyczenia niektórych nieruchomości,

8) w sprawie zmiany uchwały nr LII.369.2014  Rady Gminy Chojnów z dnia 30 września 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania,

9) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ścinawa.

7. Wolne wnioski.

8. Przyjęcie protokołu z sesji nr XLIII.2021 z dnia 28.10.2021 r.

9. Sprawy różne.

10. Zamknięcie obrad.  


Komentarze

Ten wpis nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

Dodaj Komentarz

Musisz być zalogowany, aby dodać komentarz.