Chojnow.pl
Nasza strona korzysta z plików Cookie. Czytaj więcej.
facebook twitter YT IG
Logowanie Rejestracja
PWSZ Legnica Cuprum

Budżet Obywatelski po odwołaniach: Zmiany na liście pozytywnie zaopiniowanych projektów

Autor admin
Data utworzenia: 31 maj 2019, 11:36 Wszystkich komentarzy: 1


Budżet Obywatelski po odwołaniach: Zmiany na liście pozytywnie zaopiniowanych projektów

Burmistrz Miasta Chojnowa zaprezentował listę propozycji zatwierdzonych przez zespół do spraw weryfikacji projektów po rozpatrzeniu wniesionych odwołań, które zostały pozytywnie zweryfikowane i poddane zostaną już wkrótce konsultacjom z mieszkańcami.

Do projektów które zostały wcześniej zaopiniowane pozytywnie dołączyły dwie propozycje autorstwa Iwony Merunowicz. Obydwa projekty w swoim pierwotnym wyglądzie zostały odrzucone przez zespół ds. weryfikacji projektów.

Północna strona Chojnowa

Pierwszy z pomysłów dotyczący północnej strony miasta zakłada budowę strefy gier taktycznych, która miałaby znajdować się na terenie obecnego Gimnazjum nr 1. Projekt zakłada realizację przyrządów do nauki i rozwoju motoryki, koordynacji ruchowej, równowagi, ogólnej sprawności fizycznej - Dodatkowym atutem rozbudowanego placu zabaw będzie wykorzystanie uwarunkowań przestrzennych, zagospodarowanie powierzchni, uatrakcyjnienie możliwości spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież w wieku szkolnym oraz integracja społeczna - czytamy w opisie projektu.

Warto zaznaczyć, że pierwotnie koncepcja budowy strefy gier taktycznych została odrzucona - komisja stwierdziła, że realizacja zadania jest niemożliwa i nieuzasadniona. Autorka projektu odwołała się od decyzji komisji i przedstawiła zmodyfikowaną wersję projektu, którego kosztorys ograniczono do kwoty 49 082 zł.

Lista projektów dla północnej strony Chojnowa (po odwołaniach), na które będziemy mogli zagłosować:

1. Szafki uczniowskie dla Szkoły Podstawowej nr 3 - Andrzej Tracz, wartość: 79.350,99
2. Zestaw Street Workout - Andrzej Tracz, wartość: 50.000
3. Strefa gier taktycznych przy Gimnazjum nr 1 - Iwona Merunowicz, wartość: 49 082,00

Południowa strona Chojnowa

Propozycja autorstwa Iwony Merunowicz dla południowej strony Chojnowa zakładała budowę "Strefy aktywności dla każdego" przy Morskim Oku. Pomysł początkowo został odrzucony ze względu na zbyt małą powierzchnię działki na której stanąć mogłyby proponowane elementy projektu strefy rekreacyjno-sporowej.

Zmodyfikowana wersja projektu zaprezentowana w odwołaniu ogranicza obszar realizacji zadania jedynie do działki nr 288, której właścicielem jest gmina miejska Chojnów oraz ogranicza kosztorys do kwoty 42 848,40 zł. Burmistrz uznał wniesione odwołanie i umieścił projekt na liście podlegającej konsultacjom.

Projekt na który będziemy mogli zagłosować zakłada budowę ścieżki zdrowia w miejscu, które w niedalekiej przyszłości stanie się parkiem rozrywki dla całej rodziny. - W zagospodarowaniu istniejącego terenu przewidziano dwie ścieżki zdrowia - elementy do ćwiczeń umieszczone wzdłuż trasy spacerowej. Obie ścieżki łączą idealnie trakt spacerowy dla mieszkańców z możliwością kreatywnego pokonywania przestrzeni - czytamy w opisie projektu.

Lista projektów dla południowej strony Chojnowa (po odwołaniach), na które będziemy mogli zagłosować:

1. Chojnowianie bliżej Europy - Dominika Miklas, wartość: 47.329,12
2. Strefa aktywności dla każdego - Iwona Merunowicz, wartość: 42 848,40


Komentarze

W Chojnowie projekt obywatelski to czysta fikcja literacka, ostatnie dwa wygrane projekty nie zostały zrealizowane i nie będą, zero odpowiedzialności urzędników i szefa urzędu miasta Jana Serkiesa.
zgłoś komentarz

Dodaj Komentarz

Musisz być zalogowany, aby dodać komentarz.
Sklep Bigform