Chojnow.pl
Nasza strona korzysta z plików Cookie. Czytaj więcej.
facebook twitter YT IG
Logowanie Rejestracja
PWSZ Legnica

Budżet Obywatelski 2019: Zobacz jakie projekty zostały rozpatrzone pozytywnie

Autor admin
Data utworzenia: 22 maj 2019, 11:03 Wszystkich komentarzy: 0


Budżet Obywatelski 2019: Zobacz jakie projekty zostały rozpatrzone pozytywnie

Już niedługo rozpocznie się głosowanie w trzeciej edycji Budżetu Obywatelskiego. Do chojnowskiego ratusza wpłynęło siedem projektów z czego trzy dotyczyły północnej strony miasta, natomiast cztery strony południowej. Zobacz, jakie wnioski przeszły pozytywną weryfikację, a jakie zostały odrzucone (i dlaczego).

Pełna lista wniosków została opublikowana na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego. W chwili obecnej autorzy odrzuconych projektów mają prawo odwołać się od decyzji komisji ds. weryfikacji projektów w skład której wchodzą: Tomasz Głąbicki, Danuta Wojciechowicz, Artur Krakowski, Emilia Grześkowiak, Monika Roznowska oraz Anna Butyńska.

Złożone wnioski:

Północna strona Chojnowa:

1. Szafki uczniowskie dla Szkoły Podstawowej nr 3 - Andrzej Tracz, wartość: 79.350,99
2. Zestaw Street Workout - Andrzej Tracz, wartość: 50.000
3. Strefa gier taktycznych - Iwona Merunowicz, wartość: 85.554

Południowa strona Chojnowa:

1. Doświetlenie przejść dla pieszych na ul. I. Paderewskiego - Andrzej Tracz, wartość: 100.000
2. Nowy plac zabaw przy ul. Władysława Łokietka - Andrzej Tracz, wartość: 50.000

3. Chojnowianie bliżej Europy - Dominika Miklas, wartość: 47.329,12
4. Strefa aktywności dla każdego - Iwona Merunowicz, wartość: 63.143,40

Uzasadnienie odrzuconych wniosków:

- Strefa gier taktycznych: Z uwagi na posiadaną dokumentację projektowo-kosztorysową, uzgodnienia i pozwolenia na budowę realizacja zadania jest niemożliwa i nieuzasadniona. Gmina Miejska Chojnów planuje realizację innego zadania na tym terenie.

- Plac zabaw przy ulicy Władysława Łokietka: Zgodnie z Uchwałą nr IX/47/19 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 28.03.2019 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Chojnowa konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Miasta Chojnowa w § 1 ust. 2  określa, że projekty zgłoszone do realizacji muszą dotyczyć terenów będących własnością gminy. Działka nr 232/7 jest własnością Spółdzielni Mieszkaniowej, a więc nie stanowi mienia gminy. Z kolei działka nr 287/6 w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego przeznaczona jest pod sprzedaż.

- Doświetlenie przejść dla pieszych na ul. I. Paderewskiego: Zadanie zaplanowano do realizacji w ramach zadań własnych Gminy, dlatego zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na jego realizację, a następnie wykonanie na jej podstawie doświetlenia przejść dla pieszych.

- Strefa aktywności dla każdego: Zgodnie z Uchwałą nr IX/47/19 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 28.03.2019 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Chojnowa konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Miasta Chojnowa w § 1 ust. 2  określa, że projekty zgłoszone do realizacji muszą dotyczyć terenów będących własnością gminy. Działka nr 288 jest jedyną, która stanowi własność Gminy Miejskiej Chojnów. Pozostałe działki wokół działki nr 288 nie stanowią własności Gminy Miejskiej Chojnów. Natomiast działka nr 288 jest zbyt mała, aby umieścić na niej wszystkie proponowane elementy projektu strefy rekreacyjno-sportowej.

Szczegóły wniosków zaopiniowanych pozytywnie:

Północna strona Chojnowa:

1. Szafki uczniowskie dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnowie: W trosce o zdrowie uczniów szkoły powstała propozycja zakupu 350 sztuk szafek uczniowskich do przechowywania podręczników i przyborów szkolnych. Przeciążone tornistry i plecaki mają bezpośredni wpływ na powstawanie wad postawy u uczniów.

2. Zestaw Street Workout: Realizacja projektu ma za zadanie stworzenie miejsca dla aktywnego spędzania czasu przez mieszkańców poprzez zakup plenerowego zestawu do ćwiczeń fizycznych. Projekt wzmocni zarówno aktywność fizyczną, jak również poprawi stosunki społeczne. Jednocześnie w ramach prewencji będzie miał wpływ na zapobieganie występującym niekorzystnym zjawiskom społecznym wśród młodych ludzi, takich jak alkoholizm czy narkomania.

Południowa strona Chojnowa:

1. Chojnowianie bliżej Europy: Projekt zakłada przygotowanie pomieszczeń oraz zakup i montaż  cyfrowej pracowni językowej w Szkole Podstawowej nr 4 przy ulicy Kilińskiego 23, która pozwoli mieszkańcom przełamywać bariery językowe i doskonalić umiejętności posługiwania się językiem obcym. Projekt będzie służył wszystkim mieszkańcom Chojnowa - uczniom, rodzicom, obcokrajowcom.

Zgodnie z § 12 ust. 3 uchwały nr IX/47/19 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Chojnowa konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Miasta Chojnowa przeprowadzenie głosowania na ww. projekt nie jest obowiązkowe. 

O szczegółach głosowania będziemy informować.


Komentarze

Ten wpis nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

Dodaj Komentarz

Musisz być zalogowany, aby dodać komentarz.
Sklep Bigform