Chojnow.pl
Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności
facebook twitter YT IG
Logowanie Rejestracja
REKLAMUJ SIĘ NA CHOJNOW.PL SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ BANERÓW I ARTYKUŁÓW SPONSOROWANYCH

Stypendia szkolne dla chojnowskich uczniów na rok 2011/2012

Autor admin
Data utworzenia: 10 wrzesień 2011, 16:16 Wszystkich komentarzy: 0


Stypendia szkolne dla chojnowskich uczniów na rok 2011/2012

Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, ośrodków oraz słuchacze zamieszkali na terenie miasta i gminy Chojnów mogą ubiegać się o stypendia szkolne na rok 2011/2012. Warunkiem uzyskania dotacji jest spełnienie podstawowego kryterium jakim jest dochód netto nie przekraczający 351zł na jednego członka rodziny.

Przyznawane stypendia będą:

-całkowitym lub częściowym pokryciem kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych. Dotyczyć będą również zajęć wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia prowadzone w szkole.

-częściowym lub całkowitym pokryciem kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą.

- pomocą rzeczową o charakterze edukacyjnym (zakup podręczników oraz innych pomocy edukacyjnych)

- częściową lub całkowitą rekompensatą kosztów wynikających z pobierania nauki poza miejscem zamieszkania. Stypendia te dotyczyć będą uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów.

- świadczeniami pieniężnymi (tylko w przypadku, gdy Burmistrz Miasta Chojnowa uzna, że finansowanie w poprzednich formach jest niemożliwe.

Wszystkie formy przyznawania stypendiów będą realizowane po okazaniu przez wnioskodawcę imiennych faktur, rachunków czy innych dokumentów księgowych.

Druki wniosków o przyznanie stypendium dostępne będą do pobrania od dnia 16.09.2011r. w macierzystych szkołach na terenie Chojnowa. 

Urząd Miejski udostępnia w/w druki w pokoju nr 5 w godzinach 08:00-15:00.

Urząd Gminy wydaje wnioski w pokoju nr 211 w godzinach 7:30-15:30.

Wnioskodawcy muszą pamiętać o dostarczeniu wraz z woskiem o stypendium odpowiednich dokumentów potwierdzających wysokość otrzymywanych dochodów za miesiąc poprzedzający zgłoszenie wniosku. Mogą to być:

-zaświadczenia pracodawcy o wysokości dochodu netto

-oświadczenia wnioskodawcy oraz innych członków rodziny o uzyskanym dochodzie netto

- zaświadczenia z Urzędu Pracy o pozostaniu bez pracy

-oświadczenia o pozostawaniu bez pracy i nie osiąganiu dochodu

- decyzje, kserokopia decyzji, zaświadczenie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach (otrzymywane zasiłki)

- informacje o dot. otrzymanego zasiłku mieszkaniowego

- zaświadczenia z gminy o wielkości posiadanego gruntu rolnego

- wyroki sądowe lub ich kserokopie o wysokości zasądzonych alimentów

- zaświadczenia wnioskodawcy o otrzymywanym innym stypendium

- odcinki emerytury lub renty

- oświadczenia o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dodatkowych.

Komentarze

Ten wpis nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

Dodaj Komentarz

Musisz być zalogowany, aby dodać komentarz.