Chojnow.pl
Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności
facebook twitter YT IG
Logowanie Rejestracja
REKLAMUJ SIĘ NA CHOJNOW.PL SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ BANERÓW I ARTYKUŁÓW SPONSOROWANYCH

Ostatnie dni na zgłoszenie do Budżetu Obywatelskiego 2024

Autor Urząd Miejski w Chojnowie
Data utworzenia: 14 maj 2024, 14:00


Ostatnie dni na zgłoszenie do Budżetu Obywatelskiego 2024

Już tylko do piątku, 17 maja, Urząd Miejski przyjmuje zgłoszenia do tegorocznego Budżetu Obywatelskiego

Aby zgłosić projekt, prosimy o wypełnienie Formularza zgłoszenia projektu do Budżetu Obywatelskiego na 2024 r. dostępnego na stronie internetowej Urzędu Miejskiegowww.chojnow.eu.W zakładce Budżet Obywatelski.

Propozycje zadań mogą być zgłaszane przez mieszkańców Miasta Chojnowa poprzez złożenie formularza w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chojnowie.

Z budżetu Miasta Chojnowa w 2024 roku do dyspozycji mieszkańców jest 140 tysięcy zł:

• 70 tysięcy złotych na projekty zlokalizowane na terenie miasta po północnej stronie rzeki Skora

• 70 tysięcy złotych na projekty zlokalizowane na terenie miasta po południowej stronie rzeki Skora.

Projekty, które zostaną zgłoszone przez mieszkańców oraz pozytywnie ocenione przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego, a następnie ostatecznie wybrane przez mieszkańców w drodze głosowania będą realizowane jako zadanie własne samorządu.

Każdy złożony projekt musi spełnić następujące wymagania:

• data wpływu do Urzędu Miejskiego w Chojnowie do 17 maja 2024 r.

• osoba składająca projekt jest mieszańcem Chojnowa

• zgłoszenie propozycji projektu musi zostać poparte podpisami mieszkańców miasta Chojnowa tj.:

dla północnej strony rzeki Skora – 5 podpisów,

dla południowej strony rzeki Skora – 5 podpisów,

• projekty muszą mieścić się w zakresie zadań własnych Miasta Chojnowa, tj. zadań wymienionych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 poz. 40 z dnia 05.01.2023);

• projekty finansowane ze środków Budżetu Obywatelskiego muszą być realizowane na nieruchomościach znajdujących się na terenie Miasta Chojnowa oraz będących własnością Gminy Miejskiej Chojnów, pozostających w jej władaniu, nieobciążone na rzecz osób trzecich;

• projekty nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności,

• projekty muszą mieć charakter inwestycyjny;

• projekty nie mogą zakładać realizacji jedynie części projektu, w tym np. sporządzenie wyłącznie projektu lub planu przedsięwzięcia lub jedynie środki na wykonanie, bez zabezpieczenia środków na projekt;

• projekty muszą być zgodne z obowiązującymi w gminie planami, polityką i programami, w szczególności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;

• realizacja projektu musi być celowa i ekonomiczna, tj. projekt po realizacji nie może generować kosztów utrzymania niewspółmiernie wysokich w stosunku do wartości proponowanego zadania;

• realizacja projektu powinna odbywać się w ciągu jednego roku budżetowego,

• projekty powinny - o ile jest to możliwe - uwzględniać uniwersalne projektowanie, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U.2022.2240 t.j.z dnia 2022.11.03).