Chojnow.pl
Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności
facebook twitter YT IG
Logowanie Rejestracja
REKLAMUJ SIĘ NA CHOJNOW.PL SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ BANERÓW I ARTYKUŁÓW SPONSOROWANYCH

Zrealizowano inwestycję drogową w Chojnowie

Autor Starostwo Powiatowe
Data utworzenia: 05 kwiecień 2024, 15:55


Zrealizowano inwestycję drogową w Chojnowie

4 kwietnia br. w miejscowości Chojnów nastąpił odbiór końcowy zadania pn.: „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2226D (ul. Kolejowa) z drogą wojewódzką nr 328 w miejscowości Chojnów”.

Udział wwydarzeniu wzięli: Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego Tymoteusz Myrda, Burmistrz Miasta Chojnowa Jan Serkies, Wicedyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie Ewa Humenna wraz z uczniami.

Powiat Legnicki reprezentowali: Starosta Legnicki Adam Babuśka, Wicestarosta Legnicki Janina Mazur, Etatowy Członek Zarządu Krzysztof Sowiński, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Paweł Grabek, Radna Jolanta Bekaluk – Pyrz, Dyrektor Wydziału Dróg i Mostów Wojciech Cichoń wraz z pracownikami.

Uczestników wydarzenia przywitał Członek Zarządu Powiatu Grzegorz Gapski, który zaznaczył, że zrealizowana inwestycja była ważna i kluczowa dla mieszkańców Chojnowa, bowiem skrzyżowanie znajduje się w bezpośredniej bliskości kolejowego dworca głównego i autobusowego. Sam proces przygotowania zadania pod względem prawnym, finansowym i organizacyjnym był długi i skomplikowany. Ostatecznie dzięki pozyskaniu dofinansowania z różnych źródeł inwestycja została zrealizowana.

Podczas wydarzenia Starosta Legnicki Adam Babuśka przekazał na ręce Wicedyrektor Ewy Humennej flagi Polski, które towarzyszyć będą społeczności szkolnej podczas ważnych wydarzeń i uroczystości państwowych.

Zadanie obejmowało przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 2226D (ul. Kolejowa) z drogą wojewódzką nr 328 w miejscowości Chojnów. Zakres inwestycji obejmował przebudowę odcinka drogi wojewódzkiej nr 328 na długości 101m od wysokości wiaduktu kolejowego do wysokości placu dworca autobusowego oraz przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 2226D na długości 47m. Przebudowa drogi powiatowej polegała na wykonaniu wlotu typu "kropla". Wyspa skrzyżowania jest stosunkowo szeroka, głównie po to, by zapewnić przejezdność autobusu dla wszystkich relacji skrętnych. W ciągu obu odcinków dróg wykonano nową konstrukcję jezdni. Zawężono jezdnię drogi wojewódzkiej na odcinku wiadukt - ul. Kolejowa aby uzyskać czytelność jazdy. Zawężenie tego wlotu spowodowało skrócenie istniejącego przejścia dla pieszych, co poprawiło BRD. Przebudowano wlot ul. Kusocińskiego w taki sposób, aby zapewnić normatywny promień wyjazdowy oraz wszystkie odcinki chodników w obrębie opracowania. Dla potrzeb właściwego odwodnienia zaprojektowano pojedyncze wpusty deszczowe z przykanalikami, które podłączono do istniejącej kanalizacji deszczowej. Wymieniono istniejące wpusty i przykanaliki na nowe. W ramach przebudowywanego skrzyżowania zaprojektowano budowę i przebudowę oświetlenia drogowego. Przebudowano istniejące słupy oświetleniowe będące własnością Operatora Tauron. Dodatkowo wykonano nowe oświetlenie drogowe oraz doświetlone zostały cztery przejścia dla pieszych.

Inwestycję zrealizowała firma Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Sp. z o. o. z Wrocławia.

Koszt zadania: 2 534 641,32 zł. Inwestycja była realizowana wspólnie przez Województwo Dolnośląskie: 1179270,42zł; Powiat Legnicki: 250803,40 zł przy dofinansowaniu ze strony Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1176000 zł.