Chojnow.pl
Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności
facebook twitter YT IG
Logowanie Rejestracja
REKLAMUJ SIĘ NA CHOJNOW.PL SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ BANERÓW I ARTYKUŁÓW SPONSOROWANYCH

UM przyjmuje wnioski w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Autor admin
Data utworzenia: 31 lipiec 2023, 23:38


UM przyjmuje wnioski w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Do 7 sierpnia Urząd Miejski przyjmuje wnioski w ramach drugiej edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

- Urząd Miejski w Chojnowie, informuje, że w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - pierwsza edycja – wnioski złożone przez właścicieli zabytków nie zostały zaakceptowane i nie otrzymały dotacji. W dniu 26 lipca br. został ogłoszony nowy nabór – druga edycja - Ogłoszenie nr 3/2023. Urząd Miejski w Chojnowie, w związku z powyższym, informuje, że wnioski do tut. Urzędu można składać w terminie do dnia 07.08.2023 r. do godz. 15.30 - czytamy w komunikacie chojnowskiego ratusza.

Dotacja w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków może być udzielona na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków zgodnie z ustawą z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Dotacja może być udzielona osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej posiadającej tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego do zabytku wpisanego do rejestru zabytków lub znajdującego się w gminnej ewidencji zabytków zgodnie z ustawą z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

- Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chojnowie, Plac Zamkowy 1, pok. nr 6 lub przesłać listownie na adres: Urząd Miejski w Chojnowie, Plac Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do dnia 07.08.2023 r. na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszej informacji. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia wniosku lub jego wpływu (doręczenia) do Urzędu.

Więcej informacji w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.