Chojnow.pl
Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności
facebook twitter YT IG
Logowanie Rejestracja
REKLAMUJ SIĘ NA CHOJNOW.PL SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ BANERÓW I ARTYKUŁÓW SPONSOROWANYCH

Międzynarodowe seminarium naukowe pt. „Ochrona środowiska na terenach przemysłowych”.

Autor mgr Mirosław Szczypiorski
Data utworzenia: 28 sierpień 2012, 15:46 Wszystkich komentarzy: 3


Międzynarodowe seminarium naukowe pt. „Ochrona środowiska na terenach przemysłowych”.

Wydział Administracji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy w dniach 17-19 września 2012 roku organizuje międzynarodowe seminarium naukowe pt. „Ochrona środowiska na terenach przemysłowych”.

Celem seminarium będzie przedstawienie osiągnięć różnych podmiotów działających w regionie Dolnego Śląska w dziedzinie szeroko rozumianej ochrony środowiska i porównanie ich z działaniami prowadzonymi na analogicznych terenach przemysłowych w Europie. Uczelnia ma doświadczenia w organizacji seminariów i konferencji w dziedzinie ochrony środowiska, jednakże do tej pory odbywało się to w krajowym wydaniu.

W wyniku nawiązanej współpracy z Uczelniami Basenu Morza Bałtyckiego (BUP) oraz partnerskimi uczelniami z terenu całej Europy postanowiono zorganizować międzynarodowe seminarium. Swój patronat honorowy nad seminarium zgodzili się objąć Prezes KGHM Polska Miedź S.A., Prezydent Miasta Legnicy oraz Rektor PWSZ im. Witelona w Legnicy, a także Dyrektor Instytutu Ekologii i Ochrony Środowiska Hochschule w Zittau.

Uczestnicy seminarium skupią się na przedstawieniu osiągnięć w regionie w zakresie działań proekologicznych dokonywanych zarówno przez przemysł, jak i samorządy, na tle podobnych działań w Europie. Problematyka ochrony środowiska na terenach przemysłowych jest bardzo ważna na terenie naszego kraju, a w szczególności na terenie Dolnego Śląska, gdyż jest to obszar o bardzo dużym uprzemysłowieniu. Istnienie przemysłu wiąże się z poważną ingerencją w środowisko naturalne. W czasie gdy przemysł ten powstawał i się rozwijał zagadnienia ochrony środowiska traktowane był z niewielką uwaga. Dopiero po zmianach ustrojowych i przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, problematyka ta znalazła swoje istotne miejsce.

Organizowane seminarium ma przede wszystkim na celu ukazanie szeregu osiągnięć jakie mają miejsce na terenie Dolnego Śląska, szczególnie w Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym oraz w mieście Legnicy.

Współorganizatorami obrad są: KGHM „Polska Miedź” S.A oraz Urząd Miasta w Legnicy.


WPROWADZENIE DO TEMATYKI SYMPOZJUM

Środowisko przyrodnicze jest zróżnicowane i ulega ciągłym przeobrażeniom, które zmieniają jego produkcyjne i ekologiczne właściwości. Najbardziej intensywne tempo tych zmian zaobserwować można w warunkach antropopresji. Związane jest to z emisją różnorodnych form zanieczyszczeń do atmosfery, wód i gleb, a także z geomechanicznymi i hydrologicznymi przekształceniami środowiska glebowo-roślinnego.

Szczególnym przykładem silnego oddziaływania na środowisko jest przemysł wydobywczy zlokalizowany w Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym, ze względu na swoją specyfikę i procesy technologiczne. Kopalnie i zakłady przeróbcze są źródłem znacznej ilości odpadów poflotacyjnych i wód dołowych, powodują dewastację powierzchni ziemi oraz przekształcenia geomechaniczne i hydrologiczne. Działalność wydobywcza wpływa ponadto na chemizm wód i gleb, szczególnie w wyniku przedostawania się do nich zanieczyszczonych, wysokozmineralizowanych wód oraz w wyniku pylenia z powierzchni składowisk. Z hutnictwem miedzi związana jest z kolei emisja do atmosfery pyłów metalonośnych i gazów. Huty wytwarzają również ścieki ogólno przemysłowe, szlamy ołowionośne z mokrego odpylania gazów szybowych oraz odpady stałe w postaci żużli z pieców szybowych.

Tereny objęte wymienionymi negatywnymi skutkami działalności antropogenicznej powinny być, w myśl zasady zrównoważonego rozwoju i przepisów prawa, poddane procesowi rekultywacji, czyli zabiegom mającym na celu przywrócenie wartości użytkowej i przyrodniczej obszarom zdewastowanym i zdegradowanym. Na obszarze działalności KGHM Polska Miedź S.A. od wielu lat trwają intensywne prace, które pozwoliły na wprowadzenie nowych i skutecznych metod rekultywacji terenów niekorzystnie przekształconych

W KGHM Polska Miedź S.A istnieje świadomość jak istotny jest to obiekt dla funkcjonowania firmy i jak wiele uwagi należy mu poświęcać, aby był całkowicie bezpieczny
i w miarę możliwości technicznych przyjazny środowisku. Do współpracy w tym zakresie KGHM powołał nie tylko czołowych ekspertów krajowych z Instytutu Morskiego, Politechniki Warszawskiej, AGH, Akademii Rolniczej we Wrocławiu, ale także międzynarodowy zespół ekspertów (ZEM), który pracuje od 1992, a składa się ze specjalistów o uznanej pozycji w świecie w dziedzinie geotechniki. W efekcie całego dorobku naukowego i praktycznego eksploatacja i działania proekologiczne związane z tym obiektem prowadzone są zgodnie ze sztuką najlepszych dostępnych technik (BAT – Best Available Techniques).

Związana z działalnością składowiska „Żelazny Most” gospodarka odpadami, gospodarka wodna, ochrona powietrza i ziemi są prowadzone zgodnie z krajowymi przepisami prawa ochrony środowiska, prawa wodnego, ustawą o odpadach oraz standardami Unii Europejskiej. Specjaliści zagraniczni wizytujący ten obiekt wyrażają bardzo dobre opinie o zastosowanych technologiach, procedurach monitorowania i nadzoru bezpieczeństwa oraz o stanie eksploatacji składowiska


PROGRAM SEMINARIUM

17 września 2012 r.

9:00 Rejestracja – ul. Sejmowa 5E

10.00 Powitanie i otwarcie seminarium przez Rektora PWSZ im. Witelona w Legnicy prof. dra hab. inż. Ryszarda K. Pisarskiego oraz przedstawiciela BUP – Polska

10:30 Referat: Ochrona środowiska w KGHM Polska Miedź, jako proces ciągłej minimalizacji oddziaływania przemysłu na środowisko naturalne – Janusz Piątkowski Dyrektor Departamentu Polityki Ekologicznej KGHM Polska Miedź

10:45 Referat: Ecological and hydrological aspects of remediation of former mining landscapes Prof. dr rer. Nat. Bernd Delakowitz, University of Applied Sciences Zittau/Goerlitz

11:15 Referat: Problemy rekultywacji terenów przemysłowych – prof. Choma – Moryl

13:00 Referat 1: Prawne aspekty rekultywacji w prawie europejskim – Prof. Ludwig Schmahl

13.30 Referat 2: Prawne aspekty rekultywacji w prawie polskim– mgr Beata Walewska

14.00 Podsumowanie moderatora modułu przez prof. dr hab. Jana Bocia

14:30 Przerwa

15.00 Referat: Chemical Aspects During the Flooding of a Former Lignite Open Pit Mine – Considering Uranimum Mobilization, Prof. dr Volker Ender, Zittau

15.30 Referat: Rekultywacja terenów zdegradowanych w wyniku działalności górnictwa miedziowego – zarys stosowanych metod – dr Daniel Ochman

16:00 Zakończenie 1 dnia seminarium


18 września 2012 r. - SESJA WYJAZDOWA

9:00 Wycieczka do Zakładu Hydrotechnicznego KGHM Polska Miedź w Rudnej, w drodze powrotnej zbiornik „Gilów”. Zbiórka: Dom Studenta, ul. A. Mickiewicza 10

Referat: Zmiany właściwości fizycznych i fizyko-chemicznych gleb zachodzące pod wpływem wysokozmineralizowanych wód przesączających się ze składowiska odpadów poflotacyjnych Żelazny Most”– dr Daniel Ochman

15:00 Wycieczka – zbiorniki poflotacyjne „Konrad” i „Iwiny”

Referat: Ocena możliwości wykorzystania osadów ściekowych do biologicznej rekultywacji środowisk odpadów po flotacji rud miedzi na przykładzie zbiorników: Konrad i Iwiny – dr Magdalena Gawron


19 września 2012 r. - PANEL SAMORZĄDOWY

9:30 - 10.30 Referaty przygotowane przez Urząd Miasta Legnica

11:00 Przerwa

11:30 Referat przygotowany przez Urząd Miasta Legnica

12:00 Prezentacja dokonań miasta Legnicy w terenie - wyjście

13:00 Podsumowanie seminarium.


Komentarze

For the person asking for sites about finance tips for 20's, insider finance tips, finance tips 2020, top finance ideas, top financial words of advice, I highly suggest this excellent money ideas website or for simple finance ideas, finance tips images, excellent finance recommendations, simple finance recommendations, good finance ideas, peruse this excellent finance words of advice page.
zgłoś komentarz
To the person yang menanyakan tentang membuat para pembuat, untuk bermain judi slot ini didalam casino, terpercaya ini taruhan slot online, oleh para pemain agen judi slot, yang lainnya yang bisa anda mainkan, aplikasi yang bisa digunakan, dan kenali situs game slot, ragam permainan slot juga kami, Saya sangat merekomendasikan ini teratas https://www.janjislot.com/ - judi slot detail for yang jackpotnya selalu mencapai, terpercaya ini taruhan slot online, maka harus terbang keluar negeri, yang telah bergabung banyak, aplikasi yang bisa digunakan, akan mengeluarkan angka ataupun, pilihan situs slot online, kemenangan hingga ratusan juta, is good as well. See More http://www.optimo.co.uk/echationew/viewtopic.php?p=604500#604500 - Coolest Travel Agents Online 4c254e2
zgłoś komentarz
Please try [url=https://www.google.com/]Google[/url] before asking about [url=https://odessamama.net/forum.php?mod=viewthread&tid=253464&pid=351635&page=6&extra=#pid351635]Great Product Website[/url] a82_595
zgłoś komentarz

Dodaj Komentarz

Musisz być zalogowany, aby dodać komentarz.