Query error chojnow.pl - Okmiany: Rusza kolejna inwestycja drogowa w powiecie legnickim
Chojnow.pl
Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności
facebook twitter YT IG
Sign in Sign up
REKLAMUJ SIĘ NA CHOJNOW.PL SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ BANERÓW I ARTYKUŁÓW SPONSOROWANYCH

Okmiany: Rusza kolejna inwestycja drogowa w powiecie legnickim

Author: Starostwo Powiatowe
Creation date: 25 August 2022, 11:24 All comments: 1


Okmiany: Rusza kolejna inwestycja drogowa w powiecie legnickim

23 sierpnia Starosta Legnicki Adam Babuśka, Członek Zarządu Powiatu Krzysztof Sowiński przy kontrasygnacie Skarbnik Powiatu Marty Płosińskiej-Soboń podpisali umowę z firmą Transport Drogowy Ciężarowy Budowa i Remont Dróg Eksport Import z Rakowic Małych na realizację inwestycji pn.: „Okmiany droga dojazdowa do gruntów rolnych”.

Udział w wydarzeniu wzięli: Wicestarosta Legnicki Janina Mazur, Radna Powiatu Jolanta Bekaluk-Pyrz, Wójt Gminy Chojnów Andrzej Pyrz oraz Dyrektor Wydziału Dróg i Mostów Wojciech Cichoń.

Realizowana w powiecie legnickim inwestycja obejmie remont odcinka drogipowiatowej 2266D położonej na działkach nr 287/1, 287/3 w miejscowości Okmiany w gminie Chojnów. Polegać będzie na: wymianie istniejącej konstrukcjijezdni o nawierzchni nieulepszonej z kruszywa kamiennego, likwidacji wybojów i zaniżeń; wykonaniu nowych warstw konstrukcyjnych – warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm, podbudowy z mieszanki niezwiązanej kruszywem gr. 20 cm; jednego zjazdu oraz ze względu na niewystarczającą widoczność trzech mijanek.

Zaprojektowano także jezdnię o szerokości 3,5 mz obustronnymi poboczami o szerokości 2x0,75 m, szerokość jezdni na mijance 5,0 m; niweleta drogi i odwodnienie drogi tak jak w stanie istniejącym, odwodnienie powierzchniowo w pas drogowy.

Całkowity koszt inwestycji wyniesie 718296,67 zł. Przedsięwzięcie jest współfinansowane przez Gminę Chojnów i Powiat Legnicki oraz dofinansowane przez Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych.Comments

Szkoda że w gminie ważniejsze drogi do remontu/budowy niż droga w pole w Okmianach -,-'
Dużo bardziej przydatna byłaby droga z Grobli do Biskupina :D
report comment

Add Comment

You have to be loggin to add comment.