Chojnow.pl
Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności
facebook twitter YT IG
Logowanie Rejestracja
REKLAMUJ SIĘ NA CHOJNOW.PL SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ BANERÓW I ARTYKUŁÓW SPONSOROWANYCH

Ostatnie dni na zgłaszanie naszych projektów w ramach budżetu obywatelskiego

Autor admin
Data utworzenia: 28 lipiec 2022, 18:50 Wszystkich komentarzy: 0


Ostatnie dni na zgłaszanie naszych projektów w ramach budżetu obywatelskiego

Do piątku można zgłaszać projekty do głosowania w ramach tegorocznej edycji chojnowskiego budżetu obywatelskiego. Do dyspozycji mieszkańców przeznaczono 100 tysięcy złotych.

Podobnie jak w latach minionych, Chojnów podzielony został na dwie części, których granicę określa rzeka Skora.

- Z budżetu Miasta Chojnowa w 2022 roku do dyspozycji mieszkańców jest 100 tysięcy zł – 50 tysięcy złotych na projekty zlokalizowane na terenie miasta po północnej stronie rzeki Skora i 50 tysięcy złotych na projekty zlokalizowane na terenie miasta po południowej stronie rzeki Skora - informuje Urząd Miejski - Propozycje zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Chojnowa na rok 2022 mogą być zgłaszane przez mieszkańców zamieszkałych na terenie Miasta Chojnowa. Zgłoszenia projektu dokonuje się poprzez złożenie w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chojnowie Formularza zgłoszenia projektu do Budżetu Obywatelskiego na 2022 r. stanowiącego Załącznik nr 1 do Uchwały nr LIX/280/22 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Chojnowa konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Miasta Chojnowa.

Zgłoszone projekty będą podlegać ocenie przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego. Pozytywnie zaopiniowane projekty zostaną poddane pod głosowanie. Lista projektów podlegających konsultacjom zostanie opublikowana 5 sierpnia.

Zgłoszone projekty muszą mieścić się w zakresie zadań własnych Miasta Chojnowa, tj. zadań wymienionych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Projekty finansowane ze środków Budżetu Obywatelskiego muszą być realizowane
na nieruchomościach znajdujących się na terenie Miasta Chojnowa oraz będących własnością Gminy Miejskiej Chojnów, pozostających w jej władaniu, nieobciążone na rzecz osób trzecich. Ponadto:

- projekty nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności,

- projekty muszą mieć charakter inwestycyjny;

- projekty nie mogą zakładać realizacji jedynie części projektu, w tym np. sporządzenie wyłącznie projektu lub planu przedsięwzięcia lub jedynie środki na wykonanie, bez zabezpieczenia środków na projekt;

- projekty muszą być zgodne z obowiązującymi w gminie planami, polityką i programami,
w szczególności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;

- realizacja projektu musi być celowa i ekonomiczna, tj. projekt po realizacji nie może generować kosztów utrzymania niewspółmiernie wysokich w stosunku do wartości proponowanego zadania;

- realizacja projektu powinna odbywać się w ciągu jednego roku budżetowego,

- projekty powinny - o ile jest to możliwe - uwzględniać uniwersalne projektowanie, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 z późn. zm.).


Komentarze

Ten wpis nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

Dodaj Komentarz

Musisz być zalogowany, aby dodać komentarz.