Chojnow.pl
Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności
facebook twitter YT IG
Logowanie Rejestracja
REKLAMUJ SIĘ NA CHOJNOW.PL SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ BANERÓW I ARTYKUŁÓW SPONSOROWANYCH

Dofinansowanie dla przydomowych oczyszczalni ścieków. UG czeka na wnioski

Autor admin
Data utworzenia: 08 lipiec 2022, 13:12 Wszystkich komentarzy: 0


Dofinansowanie dla przydomowych oczyszczalni ścieków. UG czeka na wnioski

Wójt Gminy Chojnów informuje o naborze wniosków o dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach realizacji w 2022 roku.

- Wniosek o udzielenie dofinansowania do przydomowych oczyszczalni ścieków należy składać w terminie od dnia 07 lipca 2022 r. do 14 października 2022 r. w Urzędzie Gminy Chojnów, ul. Fabryczna 1, 59-225 Chojnów, pokój nr 103, na formularzu wniosku, który można pobrać w Urzędzie Gminy Chojnów lub ze strony internetowej - informuje Urząd Gminy.

Dofinansowanie udzielane jest w wysokości 50 proc. kosztu zakupu przydomowej oczyszczalni ścieków:

a) jednak nie więcej niż 3 000 zł dla oczyszczalni ścieków z drenażem

b) nie więcej niż 5 500 zł dla oczyszczalni biologicznych

Dotację mogą uzyskać podmioty, które spełniają łącznie następujące warunki:

a) posiadają tytuł prawny do nieruchomości; jeżeli nieruchomość znajduje się we współwłasności wymagana jest pisemna zgoda wszystkich współwłaścicieli na wybudowanie oraz użytkowanie oczyszczalni na określonej działce oraz zgoda na likwidację zbiornika bezodpływowego;

b) nie posiadają żadnych zadłużeń finansowych wobec Gminy Chojnów.

- Warunkiem uzyskania dofinansowania jest niezaleganie na rzecz gminy Chojnów z opłacaniem podatków lub opłat, chyba że podmiot chcący otrzymać dofinansowanie uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymano wobec nich w całości wykonanie decyzji - czytamy w komunikacie - Dofinansowaniu podlegają koszty brutto poniesione po podpisaniu umowy z Wójtem Gminy Chojnów na realizacje oczyszczalni.


Komentarze

Ten wpis nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

Dodaj Komentarz

Musisz być zalogowany, aby dodać komentarz.