Chojnow.pl
Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności
facebook twitter YT IG
Logowanie Rejestracja
REKLAMUJ SIĘ NA CHOJNOW.PL SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ BANERÓW I ARTYKUŁÓW SPONSOROWANYCH

Stypendia Wójta Gminy Chojnów. Do 10 lipca można zgłaszać wnioski

Autor admin
Data utworzenia: 28 czerwiec 2022, 17:38 Wszystkich komentarzy: 0


Stypendia Wójta Gminy Chojnów. Do 10 lipca można zgłaszać wnioski

Do 10 lipca można składać wnioski o Stypendium Wójta Gminy Chojnów. Są one kierowane do finalistów lub laureatów olimpiad przedmiotowych, uczniów, którzy uzyskali wysokie wyniki w nauce a także uczniów, którzy mają wysokie osiągnięcia w dziedzinach artystycznych.

- Niezbędnym warunkiem kwalifikującym do ubiegania się o stypendium poza szczególnymi osiągnięciami określonymi w Regulaminie stypendium jest zamieszkanie na terenie gminy Chojnów lub uczęszczanie do szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Chojnów. Nabór wniosków na stypendia Wójta Gminy Chojnów za osiągnięcia w nauce, artystyczne lub sportowe potrwa do 10 lipca 2022 r. - informuje Urząd Gminy.

Warunkiem uczestnictwa w programie jest osiągnięcie w minionym roku szkolnym średniej ocen co najmniej 5.0 oraz posiadanie oceny bardzo dobrej z zachowania.
Stypendium jest przyznawane na wniosek rodziców bądź samego ucznia, o ile ten ukończył już 18 lat.

Stypendia udzielane są:

• uczniom zamieszkałym na terenie gminy Chojnów uczęszczających do szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych,

• uczniom zamieszkałym poza terenem gminy Chojnów ale uczęszczającym do szkół podstawowych, dla których Organem Prowadzącym jest Gmina Chojnów.

- Stypendia mogą być naukowe i artystyczne. Stypendia wypłaca się za osiągnięcia w danym roku szkolnym, a warunkiem ich przyznania jest uzyskanie co najmniej bardzo dobrej oceny z zachowania na świadectwie szkolnym. Stypendia naukowe za wyniki w nauce przysługują uczniom klasy V -VIII, szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych, którzy w danym roku szkolnym uzyskali średnią ocen co najmniej 5,0 na świadectwie szkolnym.

Stypendia naukowe za osiągnięcia w nauce przysługują uczniom klas V-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych, którzy w danym roku szkolnym byli laureatami olimpiad i konkursów naukowych o zasięgu ogólnopolskim. Stypendia artystyczne przysługują uczniom klas V-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych, którzy w danym roku szkolnym uzyskali indywidualne miejsca od I do III w konkursach, przeglądach i festiwalach artystycznych o zasięgu ogólnopolskim.

Stypendia udzielane są na podstawie poprawnie wypełnionego wniosku złożonego w sekretariacie Urzędu Gminy w Chojnowie w terminie do 10 lipca br. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów określonych w uchwale IX.73.2019 Rady Gminy Chojnów z dnia 24 maja 2019 r. poświadczone za zgodnością z oryginałem przez dyrektora szkoły lub osobę upoważnioną przez Dyrektora Szkoły w szczególności  kserokopie świadectwa szkolnego, kserokopię dyplomów uzyskanych na olimpiadach lub konkursach.


Komentarze

Ten wpis nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

Dodaj Komentarz

Musisz być zalogowany, aby dodać komentarz.