Query error chojnow.pl - Głosowanie nad wotum zaufania dla Wójta. Zobacz raport o stanie gminy
Chojnow.pl
Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności
facebook twitter YT IG
Sign in Sign up
REKLAMUJ SIĘ NA CHOJNOW.PL SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ BANERÓW I ARTYKUŁÓW SPONSOROWANYCH

Głosowanie nad wotum zaufania dla Wójta. Zobacz raport o stanie gminy

Author: admin
Creation date: 08 June 2022, 14:58 All comments: 1


Głosowanie nad wotum zaufania dla Wójta. Zobacz raport o stanie gminy

13 czerwca odbędzie się kolejna sesja Rady Gminy Chojnów. Głównym punktem będzie głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Wójtowi Gminy Chojnów wotum zaufania oraz głosowanie w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.

Sesja odbędzie się 13 czerwca, początek o godzinie 12:00.

W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowany został raport o stanie gminy Chojnów za 2021 rok, na podstawie którego podjęta zostanie uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Tego typu raport, zgodnie z przepisami, obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

Mieszkańcy gminy Chojnów mogą wziąć udział w debacie nad raportem. Każdy, kto chciałby zabrać głos powinien złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy Chojnów pisemne zgłoszenie, poparte podpisami, co najmniej 20 osób.

Z raportem zapoznać można się tutaj.

Proponowany porządek obrad publikujemy poniżej:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Raport o stanie Gminy Chojnów za 2021 r.:

1) Przedstawienie raportu - wystąpienie Wójta Gminy Chojnów.

2) Debata nad raportem,

3) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Chojnów wotum zaufania.

4. Absolutorium dla Wójta Gminy:

1) Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chojnów za 2021 r. - wystąpienie Skarbnika Gminy Chojnów,

2) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej,

3) Opinie Komisji Stałych,

4) Opinia Komisji Rewizyjnej,

5) Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Chojnów absolutorium za 2021 r.,

6) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,

7) Dyskusja,

8) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 r.

5. Interpelacje i zapytania.

6. Głosowanie nad projektami uchwał:

1) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chojnów za rok 2021,

2) w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2022,

3) w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Chojnów nr XLV.314.2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia, wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnów,

4) w sprawie ustalenia ekwiwalentu dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Chojnów”,

5) w sprawie ustalenia zasad korzystania ze świetlic wiejskich wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz sprzętu stanowiącego wyposażenie tych świetlic,

6) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Legnickiemu (dojazd do gruntów rolnych Okmiany),

7) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Legnickiemu (droga Witków – Groble),

7. Wolne wnioski.

8. Sprawy różne.

9. Zamknięcie obrad.


Comments

Byle do wyborów i bardzo liczę na kontrkandydatów :) W tej gminie bardzo widać potrzebę zmian
report comment

Add Comment

You have to be loggin to add comment.