Chojnow.pl
Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności
facebook twitter YT IG
Logowanie Rejestracja
REKLAMUJ SIĘ NA CHOJNOW.PL SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ BANERÓW I ARTYKUŁÓW SPONSOROWANYCH

Dotacje na realizację przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji w Chojnowie

Autor admin
Data utworzenia: 14 maj 2022, 22:20 Wszystkich komentarzy: 0


Dotacje na realizację przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji w Chojnowie

Burmistrz Miasta Chojnowa ogłosił nabór wniosków o udzielenie dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Miejskiej Chojnów na realizację przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie Miasta Chojnowa. Wnioski można składać do 6 czerwca.

Nabór prowadzony jest na zasadach określonych w Regulaminie przyjętym uchwałą nr XXXVIII/186/21 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 25 marca 2021 roku zmienionym uchwałą nr XLV/224/21 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 września 2021 r., zwanej dalej uchwałą.

Wnioski o udzielenie dotacji należy składać w terminie od dnia 5 maja do 2022 r. do dnia 6 czerwca 2022 r.

- w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chojnowie, Plac Zamkowy 1

- za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Miejskiego w Chojnowie, Plac Zamkowy 1, 59-225 Chojnów

- za pośrednictwem e-PUP na skrytkę Urzędu Miejskiego w Chojnowie  ePUAP:/3jn9c16bak/skrytka

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: urzad.miejski@chojnow.eu lub um.sekretariat@chojnow.eu

W przypadku złożenia wniosku za pośrednictwem e-PUAP oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej wniosek należy podpisać elektronicznie Profilem Zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.

- Data złożenia wniosku rozumiana jest jako data złożenia ostatecznej poprawki wniosku do Urzędu Miejskiego w Chojnowie. Kompletne i prawidłowo wypełnione wnioski rozpatrywane będą według kolejności złożenia. Wzór wniosku wraz z wymaganymi dokumentami stanowi załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Chojnowa, jest dostępny:  w Urzędzie Miejskim w Chojnowie, Plac Zamkowy 1, 59-225 Chojnów oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Chojnów - informuje Urząd Miejski.

Wnioski będą podlegać ocenie formalnej i merytorycznej. Po zakwalifikowaniu wniosku, dotujący zawiadomi wnioskodawcę o terminie i miejscu podpisania umowy. - Dotacja będzie przyznawana tylko na przedsięwzięcia, które będą realizowane po dniu złożeniu wniosku. Przyznanie dotacji następuje na podstawie umowy cywilno-prawnej o udzieleniu dotacji, zwanej dalej umową. Wnioskodawca podpisując umowę o udzieleniu dotacji zobowiązuje się do realizacji zadania w terminach, zakresie i na zasadach w niej określonych - czytamy w komunikacie - Warunkiem uzyskania dotacji celowej jest zawarcie umowy na dofinansowanie źródła ogrzewania przed rozpoczęciem inwestycji. Dotacji nie podlegają koszty związane z wymianą źródła ogrzewania przed dniem zawarcia umowy na realizację inwestycji.

Po wykonaniu zadania, dotowany przedkłada dotującemu wniosek o wypłatę dotacji wraz z załącznikami wskazanymi we wzorze wniosku oraz wszystkie wymagane dokumenty zgodnie z zapisami umowy, pod rygorem odmowy wypłaty przyznanej dotacji.

- Po pozytywnej weryfikacji złożonych dokumentów, na podstawie komisyjnego odbioru wykonanego przedsięwzięcia, nastąpi podpisanie protokołu z wykonania zadania. Dotacja zostanie przekazana Dotowanemu w ciągu 14 dni od poprawnie złożonego wniosku o wypłatę dotacji. Wnioski o wypłatę dotacji należy składać w terminie do 31 października 2022 r. Wzór wniosku o wypłatę dotacji stanowi załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Chojnowa, jest dostępny w Urzędzie Miejskim w Chojnowie, Plac Zamkowy 1 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Chojnowa.

Pełna treść zarządzenia z załącznikami


Komentarze

Ten wpis nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

Dodaj Komentarz

Musisz być zalogowany, aby dodać komentarz.