Query error chojnow.pl - Opieka wytchnieniowa. Wsparcie dla członków rodzin i opiekunów osób z niepełnospawnościami
Chojnow.pl
Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności
facebook twitter YT IG
Sign in Sign up
REKLAMUJ SIĘ NA CHOJNOW.PL SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ BANERÓW I ARTYKUŁÓW SPONSOROWANYCH

Opieka wytchnieniowa. Wsparcie dla członków rodzin i opiekunów osób z niepełnospawnościami

Author: admin
Creation date: 13 January 2022, 17:29 All comments: 0


Opieka wytchnieniowa. Wsparcie dla członków rodzin i opiekunów osób z niepełnospawnościami

Członkowie rodzin i opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad osobami z niepełnosprawnościami z terenu powiatu legnickiego mogą liczyć na wsparcie w ramach programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pod nazwą „Opieka wytchnieniowa”. Na realizację programu powiat legnicki pozyskał środki finansowe  w wysokości blisko 1 miliona złotych.

Realizatorem programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy. Projekt będzie realizowany w dwóch formach - świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością lub innym miejscu wskazanym przez Uczestnika Programu, a także świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w ośrodku lub placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym.

- Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności poprzez możliwość udzielenia im doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej. Program ma zapewniać czasowe odciążenie od codziennych obowiązków, łączących się ze sprawowaniem opieki, a także zapewnić czas na odpoczynek i regenerację - informuje legnickie starostwo.

Z usług opieki wytchnieniowej świadczonej w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością będzie mogło skorzystać w 2022 r. łącznie 70  osób, w tym 30 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz 40 dorosłych osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważnym.

- Nabór zgłoszeń prowadzony będzie do wyczerpania limitu środków finansowych przeznaczonych na ten cel. Szczegółowe informacje o warunkach przystąpienia do programu oraz wymaganych dokumentach, można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy, Pl. Słowiański 1, pok. 308, tel. 76 7243486 - informuje legnickie starostwo.


Comments

This entry has no comments yet.

Add Comment

You have to be loggin to add comment.