Chojnow.pl
Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności
facebook twitter YT IG
Logowanie Rejestracja
REKLAMUJ SIĘ NA CHOJNOW.PL SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ BANERÓW I ARTYKUŁÓW SPONSOROWANYCH

Trwa rekrutacja do projektu aktywizacji osób bezrobotnych od 30 roku życia w powiecie legnickim

Autor admin
Data utworzenia: 10 styczeń 2022, 16:23 Wszystkich komentarzy: 0


Trwa rekrutacja do projektu aktywizacji osób bezrobotnych od 30 roku życia w powiecie legnickim

Powiatowy Urząd Pracy prowadzi rekrutację w ramach projektu "Aktywizacja osób bezrobotnych od 30 roku życia w powiecie legnickim (2022)". Celem jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób od 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie legnickim.

Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Całkowita wartość projektu to 4 746 094,47 zł, z czego dofinansowanie z UE wynosi 85,00 proc.

- Projekt skierowany jest do osób od 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia zarejestrowanych jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Legnicy w tym znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj. osób w wieku 50 lat i więcej, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych oraz osób  o niskich kwalifikacjach - informuje Powiatowy Urząd Pracy.

Planowane efekty to: zdobycie doświadczenia zawodowego w ramach zorganizowanego stażu, zdobycie umiejętności pracowniczych poprzez udział w pracach interwencyjnych oraz zatrudnienie w ramach wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, wsparcie finansowe przy uruchamianiu działalności gospodarczej oraz nabycie, podwyższenie lub dostosowanie kompetencji i kwalifikacji poprzez organizację szkolenia.

Formy aktywizacji przewidziane w projekcie to:

STAŻ - rekrutacja trwa;

SZKOLENIE- rekrutacja trwa;

ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ- rekrutacja według ogłoszonych naborów;

PRACE INTERWENCYJNE- rekrutacja trwa;

WYPOSAŻENIE LUB DOPOSAŻENIE STANOWISKA PRACY- rekrutacja według ogłoszonych naborów;

- Rekrutacja do projektu prowadzona jest na bieżąco od 01.01.2022 r. do wyczerpania środków przeznaczonych na poszczególne formy wsparcia. Szczegółowych informacji dotyczących realizowanego projektu udzielają osobiście doradcy klienta oraz pracownicy merytoryczni przyjmujący w PUP w Legnicy i Filii w Chojnowie.

Staż, Prace interwencyjne- tel. 76 818 85 25 wew. 23
Szkolenie, Środki na podjęcie działalności gospodarczej  - tel. 76 818 85 25 wew. 26
Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy - tel. 76 818 85 25 wew. 26


Komentarze

Ten wpis nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

Dodaj Komentarz

Musisz być zalogowany, aby dodać komentarz.