Chojnow.pl
Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności
facebook twitter YT IG
Logowanie Rejestracja
REKLAMUJ SIĘ NA CHOJNOW.PL SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ BANERÓW I ARTYKUŁÓW SPONSOROWANYCH

Budżet "skrojony na miarę naszych możliwości" uchwalony jednogłośnie

Autor admin
Data utworzenia: 28 grudzień 2021, 17:02 Wszystkich komentarzy: 0


Budżet "skrojony na miarę naszych możliwości" uchwalony jednogłośnie

Radni jednogłośnie przyjęli zaproponowany przez Burmistrza Miasta Chojnowa projekt budżetu na 2022 rok. Zobacz jakie inwestycje zaplanowano w przyszłym roku.

Przyjęta uchwała zakłada dochody w wysokości przekraczającej 62 miliony złotych. Jednym z głównych źródeł dochodów w 2022 roku będą dochody własne, których szacowana kwota przekroczy 32 miliony złotych, co stanowi 52,71 proc. dochodów ogółem. Drugim znaczącym źródeł dochodów będą subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie przekraczającej 14 milionów złotych. Planowane przychody w 2022 roku to ponad 2 miliony złotych.  

Planowane dochody i przychody zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków niezbędnych do realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych w ogólnej kwocie przekraczającej 63 mln złotych. Planowane wydatki majątkowe na 2022 roku w łącznej kwocie ponad 8 mln złotych przewidują realizację zadań inwestycyjnych m.in. z zakresu m.in. dróg publicznych (ponad 4 mln zł), w tym na: przebudowę przejścia dla pieszych na ulicy Dąbrowskiego, przebudowę ulic Sikorskiego, Bohaterów Powstania Warszawskiego, Królowej Jadwigi, Konarskiego, Andersa, gen. Maczka oraz budowę parkingu przy ulicy Kilińskiego. Inwestycje te będą realizowane m.in. dzięki dofinansowaniu z rządowego programu Polski Ład.

Ponad dwa miliony trafią na inwestycje z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. Urząd Miejski planuje m.in. budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ulicach Leśnej i Wrzosowej czy modernizację oczyszczalni ścieków. W planach znalazło się także opracowanie koncepcji przesyłu wody z ujęcia w Jaroszówce.

Wśród pozostałych planów inwestycyjnych warto odnotować także m.in.: wymianę okien w zasobach komunalnych, budowę kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym, modernizację kanalizacji sanitarnej i infrastruktury informatycznej w Ratuszu, wykonanie instalacji elektrycznej w szkole przy ulicy Konarskiego, stworzenie pracowni przedmiotowej Interaktin w SP3, budowę placów zabaw, przebudowę dawnej szkoły przy ulicy Kościuszki na potrzeby Centrum Integracji Społecznej i Edukacji, budowę oświetlenia drogowego w ciągu ulicy Tulipanowej i Paderewskiego oraz remont podłóg w chojnowskim zamku.

- Jest to budżet skrojony na miarę naszych możliwości - tłumaczy burmistrz Jan Serkies - Jeżeli będą możliwości pozyskania zewnętrznych środków finansowych, zawsze jesteśmy w stanie dołożyć swoje środki, po to aby realizować inwestycje w naszym mieście - dodaje.

Projekt budżetu został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową oraz komisje Rady Miejskiej. Uchwała została przyjęta przez obecnych 11 radnych jednogłośnie.

Określony przez burmistrza mianem "ostrożnościowego" budżet na rok 2022 zakłada realizację zadań, które są niezbędne. - Jestem przekonany, że uda nam się zrealizować budżet - tłumaczy włodarz miasta - To trudny budżet, tym bardziej, że sytuacja gospodarcza może się w naszym kraju diametralne zmieniać. Nie wiemy jak będzie za pół roku - covid robi swoje - dodaje.


Komentarze

Ten wpis nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

Dodaj Komentarz

Musisz być zalogowany, aby dodać komentarz.