Chojnow.pl
Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności
facebook twitter YT IG
Logowanie Rejestracja
REKLAMUJ SIĘ NA CHOJNOW.PL SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ BANERÓW I ARTYKUŁÓW SPONSOROWANYCH

Ostatnia sesja w roku. Rada Miejska pochyli się nad uchwałą budżetowa

Autor admin
Data utworzenia: 24 grudzień 2021, 13:28 Wszystkich komentarzy: 0


Ostatnia sesja w roku. Rada Miejska pochyli się nad uchwałą budżetowa

28 grudnia w Domu Schrama odbędzie się ostatnia w tym roku sesja Rady Miejskiej.

Głównym punktem posiedzenia będzie podjęcie uchwały w sprawie budżetu miasta Chojnowa na 2022 roku oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej. W ramach sesji przedstawione zostaną także sprawozdania z pracy komisji stałych na rok 2021.

Początek sesji o godzinie 11:00. 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Nr XLVII/21 z dnia 24 listopada 2021 r., XLVIII/21 z dnia 3 grudnia 2021 r. i XLIX/21 z dnia 14 grudnia 2021 r.

4. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między sesjami.

5. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa:

a) uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Chojnowa przedstawionym wraz z projektem uchwały budżetowej na 2022 rok;

b) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Chojnowa.

6. Uchwalenie budżetu Miasta Chojnowa na 2022 rok.

a) przedstawienie projektu budżetu na 2022 rok przez Burmistrza;

b) uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Chojnowa projekcie uchwały budżetowej Miasta Chojnowa na 2022 rok;

c) opinie komisji stałych Rady;

d) dyskusja;

e) podjęcie uchwały w sprawie budżetu Miasta Chojnowa na 2022 rok.

7. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Przychodni Rejonowej
w Chojnowie,

b) w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022,

c) w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Chojnów.

8. Sprawozdania z pracy Komisji stałych za rok 2021.

9. Przyjęcie planów pracy Rady i Komisji stałych na 2022 rok.

10. Informacje i komunikaty przewodniczącego Rady.

11. Wolne wnioski, informacje i oświadczenia.

12. Sprawy różne.

13. Zamknięcie obrad.


Zobacz również:Komentarze

Ten wpis nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

Dodaj Komentarz

Musisz być zalogowany, aby dodać komentarz.