Chojnow.pl
Nasza strona korzysta z plików Cookie. Czytaj więcej.
facebook twitter YT IG
Logowanie Rejestracja
REKLAMUJ SIĘ NA CHOJNOW.PL SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ BANERÓW I ARTYKUŁÓW SPONSOROWANYCH

Dwie sesje Rady Gminy w grudniu. Jutro głosowanie nad budżetem

Autor admin
Data utworzenia: 20 grudzień 2021, 13:43 Wszystkich komentarzy: 2


Dwie sesje Rady Gminy w grudniu. Jutro głosowanie nad budżetem

Gminni radni w tym roku obradować będą jeszcze dwukrotnie - jutro oraz 29 grudnia. Głównym punktem jutrzejszej sesji jest przyjęcie budżetu gminy Chojnów na 2022 rok.

Jutrzejsza sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Początek o godzinie 15:00.

Radni pochylą się nad uchwałą budżetową oraz wieloletnią prognozą finansowa na lata 2022 – 2029. Poniżej proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

4. Interpelacje i zapytania.

5. Budżet Gminy na rok 2022 i wieloletnia prognoza finansowa na lata 2022 – 2029:

1) opinie Komisji Stałych Rady Gminy Chojnów dotyczące projektów,

2) opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczące projektów,

3) dyskusja w sprawie projektów,

4) głosowanie nad projektem w sprawie budżetu Gminy Chojnów na rok 2022,

5) głosowanie nad projektem w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnów.

6. Głosowanie nad projektami uchwał:

1) w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2021,

2) w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Chojnów nr XXVIII.216.2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia, wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnów,

3) w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

4) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.

7. Wolne wnioski.

8. Sprawy różne.

9. Zamknięcie obrad.   

Na 29 grudnia zaplanowano kolejną sesję, która również odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Posiedzenie będzie okazją do podsumowania roku oraz przyjęcia planu pracy Rady Gminy Chojnów na 2022 r.   

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Głosowanie nad projektami uchwał:

1) w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2021,

2) w sprawie wydatków, które w 2021 r. nie wygasają z upływem roku.

4. Plany pracy Komisji Stałych Rady Gminy na 2022 r.:

1) przedstawienie planów pracy przez Przewodniczących Komisji Stałych Rady,

2) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy na 2022 r.

5. Plan pracy Rady Gminy Chojnów na 2022 r.:

1) przedstawienie planu pracy przez Przewodniczącego Rady,

2) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Chojnów na rok 2022.

6. Przyjęcie protokołów z sesji nr: XLIV.2021 z dnia 29.11.2021 r. i XLV.2021 z dnia 21.12.2021 r.

7. Wolne wnioski.

8. Sprawy różne.

9. Zamknięcie obrad.


Komentarze

Proszę o ujawnienie całej tranzakcji związanej ze sprzedażą nieruchomości sprzedanej przez gminę tj. hotelu i przyległych nieruchomości.Czy do budżetu wpłyneła już zapłata za sprzedaż oraz ile?Ile podatku płaci terazniejszy właściciel o ile wogóle płaci?.Jeśli nie jest to tajemnicą kto kupił?
zgłoś komentarz
Proszę o ujawnienie całej tranzakcji związanej ze sprzedażą nieruchomości sprzedanej przez gminę tj. hotelu i przyległych nieruchomości.Czy do budżetu wpłyneła już zapłata za sprzedaż oraz ile?Ile podatku płaci terazniejszy właściciel o ile wogóle płaci?.Jeśli nie jest to tajemnicą kto kupił?
Masz na myśli "pałac" w Piotrowicach?
zgłoś komentarz

Dodaj Komentarz

Musisz być zalogowany, aby dodać komentarz.