Query error chojnow.pl - Szkołę w Okmianach i Punkt Przedszkolny w Krzywej czeka termomodernizacja
Chojnow.pl
Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności
facebook twitter YT IG
Sign in Sign up
REKLAMUJ SIĘ NA CHOJNOW.PL SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ BANERÓW I ARTYKUŁÓW SPONSOROWANYCH

Szkołę w Okmianach i Punkt Przedszkolny w Krzywej czeka termomodernizacja

Author: admin
Creation date: 29 November 2021, 16:57 All comments: 0


Szkołę w Okmianach i Punkt Przedszkolny w Krzywej czeka termomodernizacja

Zgodnie z zapowiedziami, Urząd Gminy rozpoczął poszukiwania wykonawcy dwóch ważnych inwestycji związanych z budynkami oświatowymi na terenie gminy Chojnów. Celem jest poprawa efektywności energetycznej.

Pod koniec września informowaliśmy o dotacjach, jakie otrzyma ze środków unijnych 29 podmiotów z terenu województwa dolnośląskiego na termomodernizację placówek oświatowych. Na liście beneficjentów znalazła się gmina Chojnów, która otrzyma 1 351 746,25 zł. Pieniądze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020.

Urząd Gminy pozyskane środki postanowił przeznaczyć na prace budowlane związane z termomodernizacją budynków Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Krzywej oraz Szkoły Podstawowej w Okmianach. Zadanie ma zostać zrealizowane w formuje zaprojektuj i wybuduj.

Wpisany do gminnej ewidencji zabytków jednokondygnacyjny budynek w Okmianach nie był docieplany od czasu budowy. W latach 2016-2018 wymieniono okna, których stan techniczny określony został jako dobry. Źródłem ciepła w szkole jest kotłownia węglowa. Instalacja centralnego ogrzewania ma już około 27 lat.

Zakres prac obejmuje: ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem, wymianę pokrycia dachowego, wymianę stolarki drzwiowej, montaż powietrznej pompy ciepła, modernizację instalacji c.o., wymianę oświetlenia na LED oraz montaż instalacji PV.

Pod opieką konserwatora zabytków znajduje się również budynek Punktu Przedszkolnego w Krzywej. Ściany zewnętrzne oraz strop pod poddaszem są nieocieplone. Wymiany wymagają drzwi wejściowe o wysokim współczynniku przenikania ciepła. Źródłem ciepła w budynku są 2 kotły elektryczne; instalacja wykonana została w latach 90. ubiegłego wieku i do tej pory nie była modernizowana.

Zakres prac obejmuje: ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie ścian zewnętrznych cokołowych i fundamentowych, ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem, wymianę pokrycia dachowego, montaż powietrznej pompy ciepła, modernizację instalacji c.o., wymianę oświetlenia na LED, montaż instalacji PV.

Termin składania ofert określony został na 30 listopada.

Zobacz również:Comments

This entry has no comments yet.

Add Comment

You have to be loggin to add comment.