Chojnow.pl
Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności
facebook twitter YT IG
Logowanie Rejestracja
REKLAMUJ SIĘ NA CHOJNOW.PL SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ BANERÓW I ARTYKUŁÓW SPONSOROWANYCH

XXX sesja Rady Powiatu Legnickiego

Autor Starostwo Powiatowe
Data utworzenia: 26 listopad 2021, 10:57 Wszystkich komentarzy: 0


XXX sesja Rady Powiatu Legnickiego

25 listopada br. odbyła się XXX sesja Rady Powiatu Legnickiego, którą otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Aleksander Kostuń. Ze względu na trwającą pandemię posiedzenie odbyło się w trybie zdalnym, a relacja była dostępna on-line na stronie internetowej powiatu. Udział w sesji wzięło 15 radnych.

Posiedzenie rozpoczęło się od przedstawienia porządku obrad i przyjęcia protokołów z XXVIII i XXIX sesji Rady Powiatu Legnickiego. Starosta Legnicki Adam Babuśka przedstawił sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Legnickiego w okresie od 1 września do 31 października 2021 r. radni powiatu legnickiego przyjęli informację o realizacji zadań oświatowych powiatu legnickiego za rok szkolny 2020/2021 nie wnosząc żadnych zastrzeżeń. Kolejnym punktem posiedzenia była informacja dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych za rok 2020, z wynikami której zapoznała się Rada Powiatu Legnickiego. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Beata Castaneda Trujillo przedstawiła propozycję planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Legnickiego na 2022 rok, którą Radni zatwierdzili jednogłośnie.

Kolejnymi punktami sesji były głosowania nad szeregiem uchwał. Radni podjęli uchwały:

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży,

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego realizacji zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu legnickiego,

w sprawie uchwalenia Programu współpracy powiatu legnickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022,

w sprawie ustalenia wysokości i stawek kwotowych za usunięcie pojazdów z drogi oraz ich parkowanie,

w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet radnym powiatu legnickiego,

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Legnickiego,

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Legnickiego na 2021 rok,

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legnickiego,

w sprawie skargi z dnia 28 września 2021 r. na działania Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu.

Posiedzenie i głosowania, które odbyły się za pomocą systemu e-Sesja przebiegły sprawnie i bez jakichkolwiek problemów technicznych.



Komentarze

Ten wpis nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

Dodaj Komentarz

Musisz być zalogowany, aby dodać komentarz.