Chojnow.pl
Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności
facebook twitter YT IG
Logowanie Rejestracja
REKLAMUJ SIĘ NA CHOJNOW.PL SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ BANERÓW I ARTYKUŁÓW SPONSOROWANYCH

O działalności niepublicznych placówek oświatych na sesji Rady Miejskiej

Autor admin
Data utworzenia: 23 listopad 2021, 14:38 Wszystkich komentarzy: 0


O działalności niepublicznych placówek oświatych na sesji Rady Miejskiej

Przed nami listopadowa sesja Rady Miejskiej, która odbędzie się 24 listopada o godzinie 14:30 w sali nr 17 Domu Schrama.

Wśród tematów jakie zostaną poruszone podczas jutrzejszego posiedzenia znajdą się m.in. działalność niepublicznych placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021. Radni zagłosują również nad uchwałami w sprawie m.in. ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego czy zmieniającą uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia  usług  w  zakresie  odbierania odpadów komunalnych od  właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Poniżej publikujemy proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Nr XLV/21 z dnia 29 września 2021 r. oraz XLVI/21 z dnia 5 listopada 2021 r.

4. Informacja o działalności niepublicznych placówek oświatowych w roku szkolnym 2020-2021.

5. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między sesjami.

6. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok,  

b) w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego,

c) w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2021,

d) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa,

e) zmieniającą uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Chojnów,

f) zmieniającą uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych  od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

7. Informacje i komunikaty przewodniczącego Rady.

8. Wolne wnioski, informacje i oświadczenia.

9. Sprawy różne.

10. Zamknięcie obrad.


Komentarze

Ten wpis nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

Dodaj Komentarz

Musisz być zalogowany, aby dodać komentarz.