Chojnow.pl
Nasza strona korzysta z plików Cookie. Czytaj więcej.
facebook twitter YT IG
Logowanie Rejestracja

Uroczyste przyrzeczenie strzeleckie

Autor Chojnowska Drużyna Strzelecka
Data utworzenia: 10 wrzesień 2021, 18:15 Wszystkich komentarzy: 0


Uroczyste przyrzeczenie strzeleckie

Dzień 9 września ma szczególne znaczenie dla Strzelców z Chojnowskiej Drużyny Strzeleckiej noszącej imię 19. Pułku Piechoty Odsieczy Lwowa.

Tego dnia w nawiązaniu do Święta Chojnowskiej Drużyny Strzeleckiej im. 19. Pułku Piechoty Odsieczy Lwowa obchodzonego w związku ze 103 rocznicą wyzwolenia przez 19. Pułk Piechoty Odsieczy Lwowa po trzech dniach ciężkiego boju miasta Kowno z rąk armii samozwańczej Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej w obecności rodziców, rodzin oraz zaproszonych gości dwóch Rekrutów złożyło uroczyste PRZYRZECZENIE STRZELECKIE stając się pełnoprawnymi Członkami Chojnowskiej Drużyny Strzeleckiej, a niektórym Strzelcom mocno zaangażowanym w działalność Chojnowskiej Drużyny Strzeleckiej wręczono awanse.

Uroczystości rozpoczęły się w chojnowskiej farze, gdzie Strzelcy wzięli udział we Mszy Świętej prowadzonej przez redemptorystę o. Kazimierza Głaz – ks. porucznika rez. kapelana AK, majora ZS.

Następnie strzelecka uroczystość przeniosła się do Kwatery Strzeleckiej usytuowanej w przyziemiu szkoły przy ulicy Poźniaków i tam na boisku szkolnym dwoje Rekrutów zgodnie z Rozkazem organizacyjnym na wniosek komendanta ChDS kpt. ZS Czesława Dula po potwierdzeniu odpowiedniego poziomu wyszkolenia strzeleckiego mogło wypowiedzieć słowa Roty Przyrzeczenia Strzeleckiego, które nie są dla nich pustymi słowami, ale hasłami wyznaczającymi rytm ich życia.

Sam moment przyrzeczenia należał do najbardziej wzruszających tak dla samych Rekrutów, jak i ich Rodzin.

Czym jest Przyrzeczenie Strzeleckie?

Dla osoby z zewnątrz są to tylko słowa, które co jakiś czas nowi kandydaci wypowiadają na placu w ramach formalności, by uzyskać swój pierwszy stopień strzelecki. Dla nas Strzelców są to słowa zobowiązania do naszej służby na rzecz państwa, nasz drogowskaz moralnego i honorowego postępowania.

Tekst Roty Przyrzeczenia odczytał Diecezjalny Kapelan Związku Strzeleckiego na terenie Diecezji Legnickiej ks. por. ZS Łukasz Świerniak, a nasza młodzież z przejęciem słowa te powtarzała, jako swoje własne w obecności majora ZS, ks. por. rez. kapelana AK Kazimierza Głaz, honorowego członka ChDS, por. rez. członka AK Czesława Bielawskiego, komendanta ChDS kpt. ZS Czesława Dula, Strzelców, rodzin Strzelców i Rekrutów.

Oto przyrzeczenie, które złożyli nasi Strzelcy:

Wstępując w szeregi Związku Strzeleckiego przyrzekam i ślubuję:

Przez całe życie dobro Rzeczypospolitej Polskiej nad wszystko inne, wyższe dla mnie będzie, niepodległości jej zawsze bronić gotów będę do ostatniej kropli krwi, służyć będę Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej do ostatniego tchu, a wszystkie moje czyny i zamiary tej najwyższej służbie podporządkowane będą.

Przyrzekam i ślubuję:

Powinności moje, jako członek Związku Strzeleckiego z dobrą wolą i wiarą wypełniać, prawa strzeleckiego gorliwie przestrzegać, rozkazy przełożonych w Związku Strzeleckim karnie i chętnie wykonywać. Wszystko, co teraz przyrzekam, w sumieniu moim do głębi zważyłem, że tych przyrzeczeń dotrzymam – przysięgam, a przysięgę moją stwierdzam uroczystym słowem honoru żołnierskiego, obywatela i wolnego uczciwego człowieka. Tak mi dopomóż Bóg!

Składając przyrzeczenie, Strzelcy jednocześnie zobowiązali się do przestrzegania zasad PRAWA STRZELECKIEGO, które brzmi:


1. Dobro i pomyślność Rzeczypospolitej Polskiej jest pierwszym i najwyższym prawem strzeleckim.

2. Strzelec służy Rzeczypospolitej i jest dla Niej gotów do wszelkich poświęceń.

3. Strzelec jest wzorowym obywatelem, a jeżeli zajdzie taka potrzeba – żołnierzem Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Strzelec jest człowiekiem honoru, charakteryzują go wysokie wartości moralne.

5. Strzelec drogą szkolenia indywidualnego i zbiorowego kształtuje swoją osobowość i charakter, jest wytrwały, zdyscyplinowany, mężny, śmiały.

6. Strzelec postępuje uczciwie wobec każdego człowieka, jest uczynny, koleżeński i ofiarny.

7. Strzelec sumiennie wypełnia polecenia swych przełożonych w Związku Strzeleckim, wkładając w ich wykonanie całą swoją inicjatywę.

8. Strzelec czynem i zachowaniem popularyzuje w swym środowisku ideały braterstwa i służby.

9. Strzelec działa w myśl ideałów strzeleckich, w duchu dyscypliny i porządku organizacyjnego.

10. Strzelec nieustannie pogłębia swą wiedzę oraz doskonali sprawność fizyczną i umiejętności.


Po przyrzeczeniu Komendant ChDS odczytał wyznaczenia na odpowiednie stopnie strzeleckie tak dla nowych Strzelców, jak i dla tych, którzy swoje zaangażowanie potwierdzili już wcześniej.

Kolejnym punktem programu uroczystości było ognisko i pieczenie na nim kiełbasek. Czas szybko mijał w miłej atmosferze.

Wszystkim naszym Strzelcom gratulujemy złożenia przyrzeczenia i życzymy wytrwałości w służbie naszej ukochanej Ojczyźnie.


Jesteśmy z Was bardzo dumni!


Czołem Strzelcy!

Starszy Chorąży ZS Chojnowskiej Drużyny Strzeleckiej Mirosław Jadach
Komentarze

Ten wpis nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

Dodaj Komentarz

Musisz być zalogowany, aby dodać komentarz.