Chojnow.pl
Nasza strona korzysta z plików Cookie. Czytaj więcej.
facebook twitter YT IG
Logowanie Rejestracja

Inżynieria produkcji i logistyki - nowy kierunek studiów magisterskich

Autor PWSZ im. Witelona
Data utworzenia: 31 lipiec 2021, 16:47


Inżynieria produkcji i logistyki - nowy kierunek studiów magisterskich

Mamy dobrą wiadomość dla absolwentów kierunków studiów inżynierskich! Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy otrzymała zgodę Ministra Edukacji i Nauki na uruchomienie kierunku studiów magisterskich o profilu praktycznym (studia 2-letnie): Inżynieria produkcji i logistyki, ze specjalnościami: przemysł 4.0 oraz smart logistics! Kierunek będzie prowadzony na Wydziale Nauk Technicznych i Ekonomicznych

Rekrutacja już się rozpoczęła!

Inżynieria produkcji i logistyki

studia magisterskie (2-letnie)

O kierunku

Dwuletnie studia magisterskie na kierunku Inżynieria produkcji i logistyki przygotowują absolwentów do pełnienia funkcji specjalistyczno-menedżerskich w innowacyjnym przemyśle opartym na technologiach informatycznych.

Interdyscyplinarny charakter oraz praktyczny profil studiów, umożliwiają kształcenie wykwalifikowanych specjalistów-menedżerów, poszukiwanych przez pracodawców. W planach studiów uwzględniono seminaria przemysłowe, realizowane przy udziale doświadczonej kadry specjalistyczno-menedżerskiej z przemysłu oraz projekty przemysłowe, mocno osadzone w praktyce przemysłowej, wykonywane przez studenta pod opieką nauczyciela akademickiego i opiekuna w zakładzie pracy. Prace dyplomowe maja charakter projektowy, aplikacyjny, bądź wdrożeniowy.

Specjalności

Przemysł 4.0 (w tym innowacyjne narzędzia informatyczne stosowane w przemyśle) - absolwent specjalności nabywa interdyscyplinarne kompetencje specjalistyczno-menedżerskie. Zdobywa wiedze i umiejętności w zakresie transformowania firmy produkcyjnej w kierunku przemysłu 4.0, w tym: technologii przyrostowych, autonomicznych robotów i cobotów oraz utrzymania ruchu, poszerzonej rzeczywistości, symulacji i wizualizacji procesów, przetwarzania zbiorów danych, chmury obliczeniowej.

Smart logistics (w tym innowacyjne narzędzia informatyczne oraz drony stosowane w logistyce) - absolwent specjalności nabywa interdyscyplinarne kompetencje specjalistyczno-menedżerskie. Zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie inteligentnych rozwiązań stosowanych w logistyce procesów produkcyjnych, gospodarce magazynowej (w tym z wykorzystaniem dronów) oraz zarzadzaniu transportem wewnętrznym.

Perspektywy zawodowe

Absolwent kierunku Inżynieria produkcji i logistyki jest magistrem, który posiada unikalną i zaawansowaną wiedzę i kompetencje w zakresie inżynierii produkcji, logistyki, narzędzi informatycznych oraz zarzadzania i jakości. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy m.in. na stanowiskach kierowniczych, jako specjalista-menedżer w:

 • przedsiębiorstwach, stosujących zaawansowane i innowacyjne rozwiązania w procesach produkcyjnych, w szczególności z branży motoryzacyjnej,

 • przedsiębiorstwach, stosujących innowacyjne rozwiązania w procesach logistycznych (w tym z zastosowaniem dronów), z branży produkcyjnej oraz logistyczno-transportowej.

Nasze atuty

 • Uczelnia ściśle współpracuje z wieloma firmami z branży produkcyjnej oraz logistyczno-transportowej, w szczególności przedsiębiorstwami Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A,

 • w programie uwzględniono elementy kształcenia dualnego – praktyczne projekty przemysłowe, realizowane na rzecz pracodawcy (dotyczą realnych problemów rozwiązywanych w firmach). Projekty uzupełniają praktyki i stanowią kluczowy element przygotowania do zawodu,

 • studenci kierunku mogą rozwijać swoje zainteresowania w Kołach Naukowych, w tym w Kole Naukowym Inżynierii Materiałowej „Ferrum”, Kole Naukowym Jakości, Kole Naukowym Logistyki i Transportu oraz Kole Naukowym Innowacji,

 • studenci mogą uczestniczyć w dodatkowych kursach, szkoleniach certyfikowanych, seminariach przemysłowych dotyczących innowacji oraz targach przemysłowych.

Partnerzy

 • Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.,

 • przedsiębiorstwa Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.,

 • regionalne zakłady produkcyjne,

 • Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej Zagłębia Miedziowego w Legnicy,

 • przedsiębiorstwa Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedz S.A.

Tryb studiów: stacjonarny i niestacjonarny

Profil kształcenia: praktyczny

Czas trwania: 4 semestry (2 lata)

Uzyskany tytuł: magister

Specjalności:

 • przemysł 4.0 (w tym innowacyjne narzędzia informatyczne stosowane w przemyśle)

 • smart logistics (w tym innowacyjne narzędzia informatyczne oraz drony stosowane w logistyce)