Chojnow.pl
Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności
facebook twitter YT IG
Logowanie Rejestracja
REKLAMUJ SIĘ NA CHOJNOW.PL SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ BANERÓW I ARTYKUŁÓW SPONSOROWANYCH

Kościół Świętego Michała Archanioła w Konradówce

Autor admin
Data utworzenia: 21 lipiec 2021, 14:38 Wszystkich komentarzy: 5


wróć do listy zabytków gminy Chojnów

Skromny klasycystyczny kościół pw. Świętego Michała Archanioła w Konradówce wzniesiony został po 1829 roku, jednak historia poprzedniej świątyni w tej miejscowości sięga średniowiecza. Sama Kondradówka jest jedną z najstarszych wsi na terenie obecnej gminy Chojnów, a w licznych opracowaniach na temat miejscowych zabytków napotykamy na tajemniczy rok 1101. Sprawdźmy, co kryje się za tą datą...


Tajemniczy rok 1101

Pierwsze dokumenty, w których znajdujemy informację o proboszczu kościoła w miejscowości Conradi Villa, pochodzą z 1299 roku. Kiedy powstał pierwotny kościół? Tego na 100 procent nie wiemy, jednak w wielu publikacjach na temat tej podchojnowskiej wsi odnajdujemy datę 1101, która - według przekazów ustnych - miała znajdować się na jednym z filarów dawnej świątyni. Niezależnie kiedy powstał miejscowy kościół, bezspornym pozostaje fakt, że Konradówka to jedna z najstarszych wsi na terenie obecnej gminy Chojnów.

Dokumenty z późniejszych lat nieco przybliżają nam wyposażenie nieistniejącego już kościoła. Wśród najczęściej wymienianych elementów znajdują się nagrobek właściciela miejscowości Boleslausa von Busewoya z 1293 roku, kamienna ambona z 1590 roku, która została ufundowana przez okoliczne rody Schellendorfów, Stoischów, Polenzów, Busewoyów i Zedlitzów oraz ołtarz z około 1500 roku.

Podobnie jak większość lokalnych świątyń, tak i kościół w Konradówce około 1525 roku został przejęty przez protestantów. Należy pamiętać jednak, że podwaliny pod rozwój reformacji położyła wcześniejsza działalność Jana Husa na początku XV wieku. Sami husyci, którzy na kartach historii Dolnego Śląska zapisali się krwawym tuszem, dotarli także do Konradówki, gdzie w 1427 roku w lokalnej świątyni odprawili świętą wieczerzę.

Kres istnienia opisywanej wyżej budowli przyniósł rok 1829, kiedy to cenna wielowiekowa budowla doszczętnie spłonęła.

Skromna klasycystyczna świątynia

Druga część naszej opowieści to kościół, który możemy oglądać do dnia dzisiejszego. Decyzja o jego budowie zapadła tuż po pożarze. Prace podjęto niezwłocznie, dzięki czemu już w 1830 nowa klasycystyczna świątynia mogła został poświęcona.

We wnętrzu kościółka znalazło się miejsce na elementy wyposażenia, które udało się ocalić z pożaru. Jednym z nich jest dzwon został odlany w 1515 roku. Do świątyni przeniesiono także epitafia Anny Babstin (zmarłej w 1661 roku) oraz Georga i Marii Anny Stoss.

Sam obiekt to budowla w stylu neoklasycystycznym, skromna i funkcjonalna - tak przynajmniej określa ją Program Opieki nad Zabytkami Gminy Chojnów. Jest to typowy kościół protestancki, w którym kazalnice połączono z ołtarzem głównym i umiejscowiono centralnie. Po wojnie i przejęciu świątyni przez katolików, ambona została zdemontowana, a jej miejsce zajął obraz patrona świątyni - św. Michała Archanioła.

Dokument z 1830 roku, upamiętniający zakończenie budowy kościoła

Kapsuła czasu

Podczas jednego z pierwszych remontów świątyni w 1886 roku, w kuli wieńczącej kopułę wieży odnaleziono miedzianą puszkę, będącą kapsułą czasu, umiejscowioną tam w momencie zakończenia budowy kościoła. Puszka została "zaktualizowana" i umieszczona ponownie na swoim miejscu. Do ponownego otwarcia "kapsuły czasu" dochodziło w 1976, 2003 oraz - po raz ostatni - w 2020 roku.

W puszce znajdują się dokumenty z okresu budowy kościoła z 1830 roku a także przeprowadzanych remontów, gazety oraz monety z początku XX wieku. Wewnątrz zwoju znaleziono także dokumenty, zawierające informacje na temat donatorów wspierających remonty obiektu.

Podczas ostatniego remontu, w 2020 roku, znalezione artefakty zostały poddane konserwacji, a dokumenty przetłumaczone i opisane - następnie wszystkie te rzeczy, wraz z pamiątkami współczesnymi, powróciły do kuli na kościelnej wieży.


wróć do listy zabytków gminy Chojnów


Komentarze

Please try Google before asking about Top Product Guide 5d1b187
zgłoś komentarz
Thanks for giving this information. It is very useful for monument lovers. here I am going to tell you about garage floor coating vaughan that revamp your garage space with top-tier floor coating options in Vaughan. Our specialized coatings not only enhance the aesthetic appeal of your garage but also provide unmatched durability and protection against wear and tear. Say goodbye to dull, stained floors and hello to a sleek, long-lasting surface that reflects your style. Upgrade your garage experience today with our premium coatings.
zgłoś komentarz
Thanks for giving this information. It is very useful for monument lovers. here I am going to tell you about garage [url=https://www.alanisepoxy.com/]floor coating vaughan[/url] that revamp your garage space with top-tier floor coating options in Vaughan. Our specialized coatings not only enhance the aesthetic appeal of your garage but also provide unmatched durability and protection against wear and tear. Say goodbye to dull, stained floors and hello to a sleek, long-lasting surface that reflects your style. Upgrade your garage experience today with our premium coatings.
zgłoś komentarz
Please try Google before asking about Updated Product Website 3364c25
zgłoś komentarz
Please try Google before asking about Top Rated Product Website 64c254e
zgłoś komentarz

Dodaj Komentarz

Musisz być zalogowany, aby dodać komentarz.