Chojnow.pl
Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności
facebook twitter YT IG
Logowanie Rejestracja
REKLAMUJ SIĘ NA CHOJNOW.PL SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ BANERÓW I ARTYKUŁÓW SPONSOROWANYCH

I Chojnowski Festiwal Chórów Młodzieżowych

Autor admin
Data utworzenia: 26 marzec 2012, 10:55 Wszystkich komentarzy: 0


I Chojnowski Festiwal Chórów Młodzieżowych

16 czerwca 2012 r. w kościele p.w. św. Ap. Piotra i Pawła w Chojnowie odbędzie się I Chojnowski Festiwal Chórów Młodzieżowych. Patronat nad wydarzeniem objęła Poseł do Parlamentu Europejskiego Pani Lidii Geringer de Oedenberg.

Festiwal skierowany jest do chórów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Polski Południowo-Zachodniej.

Portal CHOJNOW.PL ma zaszczyt pełnić patronat medialny nad wydarzeniem.

Poniżej prezentujemy pełny regulamin I Chojnowskiego Festiwalu Chórów Młodzieżowych:


Regulamin

I Chojnowskiego Festiwalu Chórów Młodzieżowych

Pod patronatem:

Poseł do Parlamentu Europejskiego

Pani Lidii Geringer de Oedenberg

Organizatorzy:

- Stowarzyszenie Pomocy Uczniom Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie "Wsparcie"

- Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie;

-Starostwo Powiatowe w Legnicy;

- Parafia rzymsko-katolicka pod wezwaniem św. św. apostołów Piotra i Pawła w Chojnowie;


Założenia i cele festiwalu:

- prezentacja i porównanie osiągnięć zespołów chóralnych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Polski Południowo-Zachodniej;

-popularyzowanie muzyki chóralnej, umuzykalnianie młodzieży i słuchaczy;

- popularyzowanie aktywnego uczestnictwa w działaniach związanych z kulturą muzyczną;

-uwrażliwianie młodzieży i społeczeństwa na piękno muzyki chóralnej;

-podnoszenie poziomu wykonawczego szkolnych zespołów chóralnych;

- dzielenie się doświadczeniami, nawiązywanie kontaktów.


Termin i miejsce:

I Chojnowski Festiwal Chórów Młodzieżowych odbędzie się 16 czerwca 2012 roku w kościele p.w. św. Ap. Piotra i Pawła w Chojnowie (rynek miasta).

Warunki uczestnictwa:

1. W Festiwalu mogą wziąć udział chóry szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Polski Południowo-Zachodniej.

2. Prezentowane utwory muszą być dostosowane swoją treścią i formą do powagi miejsca Festiwalu( kościół).

3. Każdy zespół chóralny wykonuje 3 utwory (w tym co najmniej dwa a'cappella) jeden z utwór winien być o tematyce Maryjnej.

4. Czas prezentacji utworów (łącznie z wejściem i zejściem ze sceny) max 15 min.

5. Repertuar zgłoszony na Festiwal nie może być zmieniony.

6. Stosowanie playbacków i półplaybacków spowoduje dyskwalifikację zespołu.

O zakwalifikowaniu i kolejności przesłuchań każdy chór zostanie powiadomiony drogą mailową na dwa tygodnie przed terminem Festiwalu.

Na zakończenie festiwalu organizatorzy proponują wspólne wykonanie utworów:

- Ave Verum Corpus W.A. Mozarta

- Gaude Mater Polonia(w opr. J. Klonowskiego


Zgłoszenie:

1. Kartę zgłoszenia należy pobrać ze strony www.pzs-chojnow.pl.

2.Wypełnioną kartę proszę przesyłać na adres poczty elektronicznej slotwinskih@op.pl, załączając jeden dowolny utwór w wykonaniu zgłaszanego zespołu (w formacie .mp3).

3. Oprócz tego wydrukowaną i wypełnioną kartę zgłoszenia należy wysłać na adres poczty tradycyjnej:

Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie

ul. W. Witosa 1

59-225 Chojnów

z dopiskiem „Festiwal Chórów".

4. Do karty zgłoszenia nadanej pocztą tradycyjną należy dołączyć trzy egzemplarze partytury każdego z wykonywanych podczas festiwalu utworów.

5. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 15 maja 2012 roku.

6. W przypadku dużej liczby zgłoszeń organizatorzy przeprowadzą eliminacje na podstawie przesłanych nagrań.


Płatności:

- Każdy zakwalifikowany zespół chóralny winien wpłacić wpisowe w wysokości 100 (sto) złotych na konto nr: 82 8644 0000 0012 6436 2000 0010 – z dopiskiem:

na organizację I Chojnowskiego Festiwalu Chórów Młodzieżowych do dnia

07 czerwca 2012 roku.

- Koszty związane z dojazdem zespoły pokrywają we własnym zakresie.

- Za nagrania radiowe i telewizyjne podczas konkursu oraz za dalsze ich odtwarzanie i rozpowszechnianie chóry i dyrygenci nie otrzymują honorariów.


Jury:

- Występy festiwalowe oceniać będzie Jury powołane przez organizatorów Festiwalu.

- Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne.

- Jury będzie oceniać prezentację utworów konkursowych, stosując skalę punktową.

- Przedmiotem oceny wykonań chóralnych będzie:

·dobór repertuaru,

· ogólny wyraz artystyczny,

· emisja głosu,

·skala trudności utworów,

·interpretacja,

· walory brzmieniowe,

· intonacja.

- Po oficjalnym zakończeniu Festiwalu dyrygenci zespołów chóralnych mogą spotkać się z jurorami w celu omówienia wykonywanych utworów.


Nagrody:

-Nagrody będą przyznawane według uzyskanej punktacji:

I miejsce - 91-100 punktów

II miejsce - 81-90 punktów

III miejsce - 70-80 punktów

- Ponadto organizatorzy przewidują wyróżnienie za szczególną interpretację utworu Maryjnego.

-Każdy zespół biorący udział w festiwalu otrzyma dyplom uczestnictwa.

- Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.


Program Festiwalu:

Sobota 16 czerwca 2012 roku

Miejsce Festiwalu kościół p.w. św. Ap. Piotra i Pawła w Chojnowie (przesłuchania)

Miejsce rejestracji, posiłków, rozśpiewania szkoła(budynek LO) przy ulA.J. Poźniaków w bliskim sąsiedztwie kościoła (ok. 100m).

Godzina 8:00-9:00rejestracja w szkole przy ulicy J.A. Poźniaków;

Godzina 9:30 – inauguracja Festiwalu;

Godzina 9:45- 13:30 – przesłuchania zespołów chóralnych;

Godzina 13:30-15:00 – przerwa (obrady jury, posiłek);

Godzina 15:00 – ogłoszenie wyników, rozdanie nagród i koncert laureatów;

Godzina ok.15:30 – wspólne wykonanie utworów finałowych Festiwalu:

- Ave Verum Corpus W.A. Mozarta;

-Gaude Mater Polonia w opr. J.Klonowskiego;

Zakończenie I Chojnowskiego Festiwalu Chórów Młodzieżowych.


Organizatorzy zapewniają:

- Zimne i ciepłe napoje, poczęstunek.

- Opiekunów dla każdego zespołu chóralnego.

- Rezerwację obiadów po uprzednim zgłoszeniu w karcie zgłoszenia.

- Parking dla autokarów i samochodów osobowych uczestników Festiwalu.


Patronat medialny:

- Gazeta Chojnowska

- Tygodnik Konkrety

- Portal informacyjny miasta i gminy Chojnów: chojnow.plKomentarze

Ten wpis nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

Dodaj Komentarz

Musisz być zalogowany, aby dodać komentarz.