Chojnow.pl
Nasza strona korzysta z plików Cookie. Czytaj więcej.
facebook twitter YT IG
Logowanie Rejestracja
  • Polish
  • English

KWW Rozwój Chojnowa - podsumowanie kadencji i plany na lata 2018-2023

Autor Partnerstwo
Data utworzenia: 17 październik 2018, 16:06


KWW Rozwój Chojnowa - podsumowanie kadencji i plany na lata 2018-2023

artykuł sponsorowany - materiał wyborczy KWW Rozwój Chojnowa

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy Państwu zadania i projekty społeczne zrealizowane przez Burmistrza Miasta Chojnowa i Radę Miejską Chojnowa w mijającej kadencji samorządu oraz Program Komitetu Wyborczego Wyborców Rozwój Chojnowa zawierający planowane inwestycyjne i projekty społeczne na lata 2018-2023.

Z KWW Rozwój Chojnowa w wyborach samorządowych, które odbędą się 21.10.2018 r. kandydują:

na Urząd Burmistrza Miasta - Jan Serkies

na radnych Rady Miejskiej Chojnowa: Jerzy Poznar - Okręg nr 1, Bona Szaban - Okręg nr 2, Antoni Skalski - Okręg nr 3, Łukasz Ptak - Okręg nr 4, Krzysztof Grzech - Okręg nr 5, Andrzej Matuszewski - Okręg nr 6, Krystyna Czapska - Okręg nr 7, Ryszard Kopacki - Okręg nr 8, Paulina Tarkowska-Bielak - Okręg nr 9, Marek Łukaszewski - Okręg Nr 10, Piotr Kulczyc - Okręg nr 11, Barbara Kułacz - Okręg nr 12, Mariusz Kowalczyk - Okręg nr 13, Jan Skowroński - Okręg nr 14 , Danuta Barna - Okręg nr 15


Najważniejsze inwestycje i projekty społeczne zrealizowane w latach 2014-2018

• Zmodernizowano budynek Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, zamontowano sprzęt kina 3D. Inwestycja w wys. 6.448.960,86 zł, dofinansowana ze środków unijnych.

• Wybudowano:

- Żłobek Miejski, inwestycja dofinansowana w wys. 1.600.000 zł w ramach projektu rządowego „Maluch – edycja 2015”,

- ulice: Solskiego, Broniewskiego, Rejtana,

- chodniki w ul.: Bolesławieckiej, Sienkiewicza, Sikorskiego, Słowackiego, Kilińskiego, Kochanowskiego, Kraszewskiego, Reja, Paderewskiego, Wyspiańskiego - lewa strona,

- chodnik z Chojnowa do Michowa, na mocy porozumienia z DSDiK i Gminą Chojnów,

- parkingi: przy ul. Grunwaldzkiej - 32 miejsca postojowe, przy budynku MOKSiR, przy ul Sikorskiego - 42 miejsca postojowe,

- oświetlenie drogowe w ul.: Chopina, Drzymały, Kraszewskiego, Rejtana, Samorządowej, Słowiańskiej, Wrzosowej i Wyspiańskiego,

- oświetlenie, drogi dojazdowe, ogród zabaw w rejonie ulic: Kolejowa, Witosa, Kościuszki i Pl. Dworcowy,

- oświetlenie bieżni lekkoatletycznej na stadionie, ogrodu zabawi siłowni terenowej, zmodernizowano boisko wielofunkcyjne - dofinansowanie w wys. 201.000 zł. z Ministerstwa Sportu,

- oświetlenie zabytkowego Parku Śródmiejskiego i nową infrastrukturę w ramach prac konserwatorskich - dofinansowaniew wys. 311.528,00 zł - środki UE,

- siłownię terenową „Street Workout Park” przy „Orliku”,

- otwartą Strefę Aktywności OSA przy MOKSIR (sprzęt do ćwiczeń, plac zabaw i strefa relaksu) - projekt dofinansowany z Ministerstwa Sportu.

• Zmodernizowano:

- kuchnię wraz ze stołówką przy SP 4.

- dachy budynku Przedszkola Nr 1, Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 2, wymieniono okna w Bibliotece, wykonano termomodernizację MOPS.

• Przebudowano sieć wod.- kan. w ulicach: Bohaterów Getta Warszawskiego, Niemcewicza, Kraszewskiego, Małachowskiego, Mickiewicza, Witosa, Wyspiańskiego,

• Miasto dofinansowało, przy wsparciu WFOŚi GW, wymianę systemu ogrzewania 55 mieszkańcom, realizowane są kolejne wnioski.

• W trakcie kadencji w mieszkaniach komunalnych:

- wymieniono 885 okien - dofinansowanie miasta - 504.180,31 zł.

- wykonano 67 remontów dachów - udział miasta – 931.805,58 zł.

- miasto przekazało na fundusz remontowy - 3.513.576,4 zł.

• Realizowano programy:

- stypendia burmistrza miasta: naukowe, artystycznei nagrody sportowe: przyznano dla 188 dzieci i młodzieży na kwotę 91.100 zł.

- aktywizacji osób bezrobotnych: 129 osób - w ramach prac interwencyjnych i publicznych, 235 w ramach społ. – użyt.,

- nauki pływania dla wszystkich uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjalnych,

- równe szanse w edukacji uczniów SP 3 i Gimnazjum Nr 1,

• W celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców uruchomiono 11 punktów monitoringu wizyjnego w mieście obsługiwanych przez firmę „Piast” w Legnicy i Komisariat Policji.

• Podpisano umowę partnerską z miastem Mnichowo Hradiste z Czech, kontynuowana jest współpraca
z Egelsbach (Niemcy) i Commentry ( Francja),

• Dzięki staraniom i szybkim decyzjom zarówno moim jaki Rady Miejskiej, Koncern BMC z Korei - zainwestował w Chojnowie i utworzył nowe miejsca pracy,

- Firma z naszego miasta nabyła tereny Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefy Chojnów - na rozszerzenie działalności i utworzenie nowych miejsc pracy.

•Trwają budowy:

- centrum medyczne dla regionu Chojnowa wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu, dofinansowanie z UE w wys. 4.561.596,83 zł,

- oświetlenie drogowe w ul. Legnickiej,

- kładka dla pieszych nad rzeką Skora,

- sieci wod.- kan. dla nowego osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Reymonta i Ogrodowej,

- ul.: Małachowskiego, Witosa, Mickiewicza i Bohaterów Getta Warszawskiego,

• W trakcie: przetargi na inwestycje z budżetu 2018.

Samorząd Chojnowa na realizację zadań w okresie kadencji 2014 - 2018 pozyskał ze środków zewnętrznych - unijnych i krajowych kwotę 10.422.905,75 zł oraz otrzymał zwrot podatku VAT na kwotę 10.249.217,00 zł.


Najważniejsze plany inwestycyjne i projekty społeczne na kadencję 2018-2023

• Budowa rurociągu przesyłowego z ujęcia wody w Konradówce co w pełni zabezpieczy dostawę wody dla mieszkańców.

• Budowa sieci wod.- kan. w ul. Wrzosowej i Leśnej.

• Budowa ulic: Ogrodowej, Reymonta i Bielawskiej.

• Modernizacja ulic wraz z infrastrukturą wod-kan: Baczyńskiego, Długosza, Drzymały, Gajcego, Grodzka, Komuny Paryskiej, Kościuszki, Kwiatowa, Okrzei, Różana, Sobieskiego, Staffa, Szpitalna i ul. na Osiedlu Wyspiańskiego.

• Budowa ronda na ul. Bolesławieckiej oraz modernizacja ulic: Curie- Skłodowskiej, Piotrowicka, Złotoryjska i Niemcewicza.

• Budowa chodnika przy ul.: Asnyka, Paderewskiego, Wyspiańskiego - prawa strona.

• Adaptacja budynku SP 3 na centrum wsparcia społecznego.

• Adaptacja obiektów komunalnych na mieszkania.

• Rewitalizacja dworca PKS - projekt wykonany.

• Budowa ścieżki rowerowej Chojnów - Złotoryja po przejęciu od PKP nieczynnych torowisk przez Gminę Chojnów, Zagrodno i Złotoryja. Miasto Chojnów przejęło już grunty.

• Rewitalizacja Parku Piastowskiego i terenów przy stawie - wniosek o dofinansowanie do NFOŚiGW.

• Kontynuowanie programu: stypendia naukowe, artystyczne i nagrody sportowe dla dzieci i młodzieży.

• Budowanie społeczeństwa obywatelskiego: wspieranie inicjatyw mieszkańców m.in. w dziedzinie kultury i rekreacji, szczególnie inicjatyw młodzieży, seniorów.

• Uruchomienie kolejnych sekcji przy MOKSiR - np. sekcji tańca standardowego dla dzieci i młodzieży, sekcji fotograficznej.

• Współpraca ze stowarzyszeniami i organizacjami.

• Modernizacja strony internetowej www.chojnow.eu.

• Realizacja programu - Kompetencje kluczowe szansą sukcesu dla uczniów szkół podstawowych - pozyskano 1,5 mln zł z UE.

• Powołanie kolejnej Młodzieżowej Rady Miejskiej.

• Promocja miasta poprzez organizację nowych wydarzeń kulturalnych i sportowych.

• Wykonanie toru pumptrack do jazdy na rowerach.

• Aplikowanie o zewnętrzne środki finansowe na realizację kolejnych przedsięwzięć.