Chojnow.pl
Nasza strona korzysta z plików Cookie. Czytaj więcej.
facebook twitter YT IG
Logowanie Rejestracja
  • Polish
  • English

Burmistrz podsumuje kadencję na sesji Rady Miejskiej

Autor admin
Data utworzenia: 25 wrzesień 2018, 10:01 Wszystkich komentarzy: 5


Burmistrz podsumuje kadencję na sesji Rady Miejskiej

O godzinie 13:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Chojnowie rozpocznie się wrześniowa sesja Rady Miejskiej.

Głównym punktem obrad będzie podsumowane kadencji 2017-2018 przez Burmistrza Miasta Chojnowa oraz przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Chojnowa za I półrocze 2018 roku.

Zapis wideo z posiedzenia będzie dostępny na łamach naszego portalu.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji

2. Przedstawienie porządku obrad

3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Nr LI/18 z dnia 28 sierpnia 2018 r. i Nr LII/18 z dnia 12 września 2018 r.

4. Podsumowanie kadencji 2014 - 2018 Burmistrza Miasta Chojnowa

5. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między sesjami

6. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.

a) Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Chojnowa informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Chojnowa za I półrocze 2018;

b) opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Chojnowa o przebiegu wykonania budżetu Miasta Chojnowa, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury i Przychodni Rejonowej za pierwsze półrocze 2018 r.;

c) dyskusja;

d) przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Chojnowa za I półrocze 2018 roku.

7. Podjęcie uchwał:

a) zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez miasto Chojnów.

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10. Informacje i komunikaty przewodniczącego Rady.

11. Wolne wnioski, informacje i oświadczenia.

12. Sprawy różne.

13. Zamknięcie obrad.


Komentarze

czy jest jakiś inny kandydat na burmistrza w tym mieście?...bo jeśli nie ma to nie ma wyborów , bo z czego wybierać jeśli tylko jeden kandydat
zgłoś komentarz
Ja nie idę, nie mam na kogo głosować,, na Serkiesa głosu nie oddam, a w okręgu jest sama Czapska, nie cierpię jej, chórzystka kościelna, jako radna , nic ,zero.
zgłoś komentarz
Witam,

Babcia55, możesz iść na wybory zagłosować przeciw kandydatowi na burmistrza jak więcej głosów będzie przeciw to nie zostanie burmistrzem. W tedy premier powoła zarządcę komisarycznego a potem ogłosi nowe wybory. Być może w tedy wyłoni się jakiś inny kandydat.
zgłoś komentarz
Ludzie idźcie na wybory i głosujcie przeciwko Serkiesowi. Ja daje temu pseudo-burmistrzowi czerwoną kartkę za notoryczny brak wody od 3 lat. Nie zrobił NIC by coś się poprawiło, a lato 2018 to już apogeum i kpina z mieszkańców. Nie rozumiem jak można być tak nieudolnym włodarzem miasta. Czy były jakieś przeprosiny? Czy mieszkańcy utrzymali jakąś rekompensatę?
Będę namawiał wszystkich mieszkańców na Chrobrego i Paderewskiego do oddania głosy przeciw!
zgłoś komentarz
Jak w okręgu jest tylko jeden kandydat na radnego, też można głosować przeciw, ktoś wie.
zgłoś komentarz

Dodaj Komentarz

Musisz być zalogowany, aby dodać komentarz.