Chojnow.pl
Nasza strona korzysta z plików Cookie. Czytaj więcej.
facebook twitter YT IG
Logowanie Rejestracja
PWSZ Legnica

„Każdy ma prawo do sukcesu” projekt współfinansowany z UE w SP4

Autor Maciek
Data utworzenia: 28 marzec 2012, 08:55 Wszystkich komentarzy: 0


„Każdy ma prawo do sukcesu” projekt współfinansowany z UE w SP4

„Każdy ma prawo do sukcesu”

W Szkole Podstawowej nr 4 im. Janusza Korczaka w Chojnowie realizowany jest projekt „Każdy ma prawo do sukcesu” w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czas trwania projektu: od 1 września 2011 r. do 31 stycznia 2013 r.

Szkolnym koordynatorem projektu jest Maria Pura - pedagog szkolny.

W ramach projektu wsparciem objętych zostało 82 uczniów z klas I-III, którzy uczęszczają na następujące zajęcia:

1. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji- prowadzące : Grażyna Kośnik, Karolina Socha

2. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy- prowadzące: Izabela Firlej-Wielgucka

3. Zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej- prowadząca: Maria Pura


4. Muzykoterapia dla dzieci nadpobudliwych psychoruchowo- prowadząca: Maria Pura


5. Kinezyterapia dla dzieci przewlekle chorych- prowadzący: Mirosław Pura

6. Zajęcia matematyczne rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych - prowadząca: Maria Lepka


7. Zajęcia plastyczne rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych-prowadząca: Grażyna Kośnik

8. Zajęcia języka angielskiego rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych-prowadząca: Aneta Czapska

Wszystkie zajęcia cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem uczniów.


Szkoła została doposażona w atrakcyjne pomoce dydaktyczne do każdych z wyżej wymienionych zajęć, sprzęt komputerowy, sprzęt do rehabilitacji i zajęć z gimnastyki korekcyjnej. Powstała sala do terapii i zajęć psychoedukacyjnych.


Komentarze

Ten wpis nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

Dodaj Komentarz

Musisz być zalogowany, aby dodać komentarz.
Sklep Bigform