Chojnow.pl
Nasza strona korzysta z plików Cookie. Czytaj więcej.
facebook twitter YT IG
Logowanie Rejestracja
  • Polish
  • English

Rada Miejska zagłosuje nad absolutorium dla burmistrza

Autor admin
Data utworzenia: 25 czerwiec 2018, 15:47 Wszystkich komentarzy: 0


Rada Miejska zagłosuje nad absolutorium dla burmistrza

Kwestia udzielenia absolutorium burmistrzowi Chojnowa będzie głównym tematem jutrzejszej sesji Rady Miejskiej. Początek posiedzenia o godzinie 13:00 w sali posiedzeń chojnowskiego Urzędu Miejskiego.

Radni ponadto wysłuchają sprawozdania burmistrza z pracy między sesjami oraz podejmą uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury, Sportu i Rekreacji.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z poprzedniej sesji Nr XLVIII/18 z dnia 24 maja 2018 r. oraz Nr XLIX/18 z dnia 29 maja 2018 r.

4. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między sesjami.

5. Ocena wykonania budżetu za 2017 rok i udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Chojnowa:

a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok;

b) uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Chojnowa sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Miasta Chojnowa za 2017 rok;

c) sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Chojnowa w sprawie
sprawozdań finansowych, wykonania budżetu oraz informacji o stanie
mienia Gminy Miejskiej Chojnów za 2017 r.;

d) uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Chojnowa w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Chojnowa za 2017 rok;

e) opinie pozostałych Komisji Rady Miejskiej;

f) dyskusja;

g) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Chojnowa za 2017 rok;

h) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Chojnowa za 2017 r.

6. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie,

b) w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2018.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

9. Informacje i komunikaty przewodniczącego Rady.

10. Wolne wnioski, informacje i oświadczenia.

11. Sprawy różne.

12. Zamknięcie obrad.


Komentarze

Ten wpis nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

Dodaj Komentarz

Musisz być zalogowany, aby dodać komentarz.