Chojnow.pl
Nasza strona korzysta z plików Cookie. Czytaj więcej.
facebook twitter YT IG
Logowanie Rejestracja
  • Polish
  • English

Radni zdecydują o absolutorium dla wójta

Autor admin
Data utworzenia: 25 czerwiec 2018, 12:06 Wszystkich komentarzy: 0


Radni zdecydują o absolutorium dla wójta

26 czerwca 2018 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy Chojnów odbędzie się sesja Rady Gminy. Najważniejszym punktem obrad będzie podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za 2017 rok.

Instytucja absolutorium służy kontroli wykonywania budżetu przez organ wykonawczy gminy. Kontrola ta dokonywana jest corocznie.

Radni ponadto m.in. przyjrzą się funkcjonowaniu rolnictwa na terenie gminy a także przyjmą uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Chojnów.

Początek posiedzenia o godzinie 12:00.

Zapis wideo z czerwcowej sesji dostępny będzie na łamach naszego portalu.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Funkcjonowanie rolnictwa na terenie gminy. Akcja żniwna.

4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

5. Interpelacje, wnioski i zapytania.

6. Absolutorium dla Wójta Gminy:

1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chojnów za 2017 r.,

2) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu,

3) sprawozdania finansowe,

4) informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Chojnów,

5) opinie komisji stałych o wykonaniu budżetu,

6) opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu,

7) wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,

8) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,

9) dyskusja,

10) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium za 2017 r.

7. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Krzywa i Okmiany dla działki 169, położonej w obrębie Krzywa,

2) w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu,

3) w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2018,

4) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Chojnów.

8. Sprawy różne.

9. Zamknięcie obrad.


Komentarze

Ten wpis nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

Dodaj Komentarz

Musisz być zalogowany, aby dodać komentarz.