Chojnow.pl
Nasza strona korzysta z plików Cookie. Czytaj więcej.
facebook twitter YT IG
Logowanie Rejestracja
  • Polish
  • English

Bezrobocie, szczepienia i odbieranie odpadów wśród tematów jutrzejszej sesji Rady Miejskiej

Autor admin
Data utworzenia: 28 maj 2018, 15:08 Wszystkich komentarzy: 0


Bezrobocie, szczepienia i odbieranie odpadów wśród tematów jutrzejszej sesji Rady Miejskiej

29 maja w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Chojnowie odbędzie się kolejna sesja Rady Miejskiej. Zapis wideo z posiedzenia będzie dostępny na łamach naszego portalu. Zobacz, czym tym razem zajmą się miejscy radni.

Wśród tematów posiedzenia znalazła się informacja z zakresu aktywizacji osób bezrobotnych. Radni podejmą uchwały m.in.: w sprawie przyjęcie gminnego programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko grypie osób powyżej 60 roku życia, czy w sprawie określenia szczegółowego sposoby i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Początek sesji o godzinie 11:00.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Nr XLVII/18 z dnia 27 marca 2018 r.

4. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między sesjami oraz z realizacji „Programu współpracy miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku”.

5. Informacja z zakresu aktywizacji osób bezrobotnych - stan bezrobocia.

6. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez miasto Chojnów,

b) w sprawie przyjęcia gminnego programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko grypie osób powyżej 60 roku życia zamieszkałych w Gminie Miejskiej Chojnów na lata 2018-2020,

c) zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany nazwy gminnej instytucj kultury Miejski Dom Kultury w Chojnowie na Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie oraz nadania jej nowego statutu,

d) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Chojnów, a Powiatem Legnickim w sprawie organizowania, prowadzenia i finansowania nauki języka łemkowskiego dla uczniów w międzyszkolnym punkcie
nauczania języka mniejszości narodowej prowadzonym przez Gminę Miejską Chojnów,

e) w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Legnicy,

f) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Przychodni Rejonowej w Chojnowie za 2017 rok,

g) zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,

h) w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Chojnów,

i) w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,

j) zmieniającej uchwałę w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Chojnowa konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Miasta Chojnowa na rok 2018.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

9. Informacje i komunikaty przewodniczącego Rady.

10. Wolne wnioski, informacje i oświadczenia.

11. Sprawy różne.

12. Zamknięcie obrad.


Komentarze

Ten wpis nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

Dodaj Komentarz

Musisz być zalogowany, aby dodać komentarz.