Chojnow.pl
Nasza strona korzysta z plików Cookie. Czytaj więcej.
facebook twitter YT IG
Sign in Sign up
  • Polish
  • English
Lego Star Wars

"Ogrody renesansu i baroku" na chojnowskim dworze Piastów

Author: admin
Creation date: 30 April 2018, 20:40 All comments: 0


"Ogrody renesansu i baroku" na chojnowskim dworze Piastów

W miniony piątek chojnowski zamek gościł wernisaż wystawy "Ogrody renesansu i baroku w grafice od XVI do XVIII w.", współorganizowanej przez Muzeum Architektury we Wrocławiu oraz Muzeum Regionalne w Chojnowie.

Wystawę rozpoczynają przykłady ogrodów lokalizowanych wokół podmiejskich rezydencji we Włoszech. To właśnie w tym kraju narodziły się nowe układy funkcjonalno-kompozycyjne założeń ogrodowych, które stopniowo przyjęły się w całej Europie. Dalej natrafiamy na przykłady ogrodów zamkowych, gdzie w przeciwieństwie do założeń willowych i pałacowych, występowały często na zewnątrz fortyfikacji. W końcu docieramy do Francji, która w XVII wieku wysunęła się na czołowe miejsce wśród państw europejski pod względem znaczenia politycznego i gospodarczego - zaczęła także nadawać kierunek rozwojowi sztuki...

Człowiek od najdawniejszych czasów dążył do uporządkowania i podporządkowania sobie otaczającego go środowiska geograficzno-przyrodniczego. Wynikiem tych działań było m.in. powstanie ogrodu jako układu przestrzennego ukształtowanego plastycznie i funkcjonalnie odpowiednio do przeznaczenia - początkowo o charakterze wyłącznie użytkowym, który stopniowo przekształcił się w użytkowo-ozdobny, aż do powstania kompozycji ogrodowych o funkcji wyłącznie ozdobnej, które często są prawdziwymi dziełami sztuki.

- Podstawowym tworzywem w komponowaniu założeń ogrodowych są oczywiście elementy naturalne: ukształtowanie terenu, typ krajobrazu, warunki wodne i wreszcie poszczególne rodzaje roślin. Charakter środowiska przyrodniczego nadaje zasadniczy kształt kompozycjom ogrodowym, które z natury rzeczy są układami dynamicznymi, rozwijającymi się w czasie i przestrzeni w miarę rozwoju i wzrostu roślinności. W ten naturalny, aczkolwiek kształtowany ludzką ręką trzon włączone są elementy uzupełniające, od początku do końca będące dziełem człowieka - budowle i rzeźby. Zarówno wzajemne powiązanie tych dwóch składników, przyrodniczego i architektoniczno-rzeźbiarskiego, jak i formy przestrzenne oraz układ funkcjonalny ogrodu zawsze wynikają z konkretnychpotrzeb i panujących w danej epoce upodobań artystycznych - czytamy w opisie wystawy.

Wystawę oglądać będziemy mogli w Chojnowie do 13 czerwca 2018 roku.

Comments

This entry has no comments yet.

Add Comment

You have to be loggin to add comment.