Chojnow.pl
Nasza strona korzysta z plików Cookie. Czytaj więcej.
facebook twitter YT IG
Logowanie Rejestracja
  • Polish
  • English

Budżet Obywatelski 2018: Znamy projekty, na które będzie można zagłosować

Autor admin
Data utworzenia: 11 marzec 2018, 17:10 Wszystkich komentarzy: 0


Budżet Obywatelski 2018: Znamy projekty, na które będzie można zagłosować

Urząd Miejski zaprezentował listę przyjętych i odrzuconych projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2018 wraz z uzasadnieniem. Podobnie jak rok temu, mieszkańcy Chojnowa będą mogli wybrać spośród czterech projektów - w tym roku jednak głosowanie dotyczyć będzie zarówno północnej jak i południowej części Chojnowa.

Głosowanie nad projektami odbędzie się w dniach od 9 kwietnia do 7 maja 2018 roku (w dni robocze w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Chojnowie).Zaakceptowane projekty:

Północna strona Chojnowa:

1. Rewitalizacja amfiteatru w Parku Śródmiejskim - autor projektu: Krystyna Czapska; koszt: 100 000 złotych

2. Zestaw Street Workout w obrębie kwartału ul. Kościuszki, Kolejowej, Witosa i Placu Dworcowego - autor projektu: Andrzej Tracz; koszt: 30 000 złotych

Południowa strona Chojnowa:

1. Reaktywowanie miejsca rekreacyjnego na szczycie Wzgórza Chmielowego w Parku Piastowskim - autor projektu: Barbara Kułacz; koszt: 89 000 złotych

2. "Adrenalina Park" - multifunkcyjny TOR EKO-PUMPTRACKA dla każdego w Parku Piastowskim - autor projektu: Iwona Merunowicz; koszt: 82 455 złotych

Projekty odrzucone:

Północna strona Chojnowa:

1. Bulwar nadrzeczny od ulicy Grodzkiej do Hali Sportowej wzdłuż rzeki Skora - autor projektu: Andrzej Tracz; koszt: 95 000 złotych

Uzasadnienie negatywnej opinii: Działka, na której zlokalizowany jest projekt jest własnością Skarbu Państwa pod Zarządem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (dz. nr 32 obręb 6). Zgodnie z §1 pkt. 3 Uchwały Nr XLII/215/17 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 28 listopada 2017 r. projekty zgłoszone do realizacji muszą być usytuowane na terenie będącym własnością Gminy Miejskiej Chojnów.

2. Uroczy zakątek w centrum miasta - odpoczynek i rekreacja (linowy plac zabaw - ulica Chmielna i Królowej Jadwigi) - autor projektu: Paweł Grabek; koszt: 25 000 złotych

Uzasadnienie negatywnej opinii: Teren, na którym zlokalizowany jest projekt objęty jest obszarem rewitalizacji przyjętym w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Chojnowa na lata 2016 – 2023, uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej nr XXIX/142/16 z dnia 27.12.2016 r. Wnętrze każdego kwartału w obrębie Rynku powinno być objęte kompleksowym opracowaniem projektowym i zagospodarowaniem. Nie jest możliwe zagospodarowywanie fragmentów kwartałów w zabudowie staromiejskiej. Mając na uwadze powyższe, projekt został odrzucony.

Południowa strona Chojnowa:

1. Droga dojazdowa wzdłuż garaży pomiędzy ulicami Władysława Łokietka i Sikorskiego - autor projektu: Paweł Grabek; koszt: 85 000 złotych

Uzasadnienie negatywnej opinii: Po dokonaniu analizy kosztów ustalono, że wartość projektu przekracza kwotę 100.000,00 zł. Wykazany we wniosku koszt – 85.000,00 zł dotyczy drogi szerokości 3m i długości 100m. Po wizji lokalnej stwierdzono konieczność budowy drogi o parametrach: 5m szerokości i 137 m długości i dodatkowo dojazdy do garaży po 1,5 m szerokości po obu stronach drogi. Koszt takiej inwestycji - wykonanie drogi asfaltowej w pierwszym przewidzianym we wniosku etapie wraz z dojazdami, projektem i odwodnieniem terenu to koszt 300 tys. zł. Mając na uwadze powyższe, projekt został odrzucony ze względu na przekroczenie kwoty 100 tys. zł.

2. Pasaż rekreacyjny z Otwartą Strefą Aktywności (siłownia plenerowa + strefa relaksu) obręb ulicy Maczka 1 i 8 i ulicy Sikorskiego - autor projektu: Andrzej Tracz; koszt: 80 000 złotych

Uzasadnienie negatywnej opinii: Wnioskowany pasaż rekreacyjny dzieli kwartał przeznaczony pod zabudowę. Plan miejscowy określa teren ten pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną wraz z usługami a strefy zieleni i rekreacyjne są to elementy uzupełniające zabudowę. Nie mogą ciągi piesze i place rekreacyjne stanowić elementu dzielącego przestrzeń przeznaczoną pod zabudowę. Mając na uwadze ład przestrzenny i przejrzystość terenów przeznaczonych pod inwestycje, projekt został odrzucony.

3. Plaża Miejska dla mieszkańców (teren po byłej oczyszczalni i teren rzeki Skora) - autor projektu: Jerzy Leopold Herbut; koszt: 2 000 000 złotych

Uzasadnienie negatywnej opinii: Kwota określona we wniosku znacząco przewyższa kwotę 100 tys. zł i wyklucza możliwość realizacji takiej inwestycji z Budżetu Obywatelskiego.


Komentarze

Ten wpis nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

Dodaj Komentarz

Musisz być zalogowany, aby dodać komentarz.