Chojnow.pl
Nasza strona korzysta z plików Cookie. Czytaj więcej.
facebook twitter YT IG
Logowanie Rejestracja
  • Polish
  • English
Kraina Lodu 2 w Cuprum Arena Zostań pracownikiem Lidla

Przed nami lutowa sesja Rady Gminy

Autor admin
Data utworzenia: 27 luty 2018, 13:10 Wszystkich komentarzy: 0


Przed nami lutowa sesja Rady Gminy

28 lutego 2018 roku o godzinie 12:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Chojnów odbędzie się sesja nr XLVI.2018 Rady Gminy Chojnów.

Głównym tematem jaki zostanie poruszony podczas sesji będzie realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2017 rok. Radni przyjmą także sprawozdania z pracy Rady Gminy Chojnów oraz Komisji Stałych Rady Gminy za 2017 rok.

Zapis wideo z sesji dostępny będzie na łamach naszego portalu.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

4. Interpelacje, wnioski i zapytania.

5. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2017 rok:

1) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2017.

6. Przyjęcie sprawozdań z pracy Komisji Stałych Rady Gminy za 2017 rok:

1) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań Komisji Stałych Rady Gminy Chojnów z realizacji planów pracy za 2017 rok.

7. Przyjęcie sprawozdania z pracy Rady Gminy Chojnów za 2017 rok:

1) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia sprawozdania Rady Gminy Chojnów z realizacji planu pracy za 2017 rok.

8. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2018,

2) w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Chojnów,

3) w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych, drogi o znaczeniu lokalnym,

4) w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach oraz punktach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Chojnów.

9. Przyjęcie protokołu z sesji nr XLV.2018 z dnia 25 stycznia 2018 r.

10. Sprawy różne.

11. Zamknięcie obrad.


Komentarze

Ten wpis nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

Dodaj Komentarz

Musisz być zalogowany, aby dodać komentarz.