Chojnow.pl
Nasza strona korzysta z plików Cookie. Czytaj więcej.
facebook twitter nk
Logowanie Rejestracja
  • Polish
  • English

Zapis wideo z budżetowej sesji Rady Miejskiej

Autor admin
Data utworzenia: 15 grudzień 2017, 10:25 Wszystkich komentarzy: 1


Zapis wideo z budżetowej sesji Rady Miejskiej

Zobacz zapis wideo z sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 12 grudnia w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Chojnowie.

Głównym punktem obrad było uchwalenie budżetu miasta Chojnowa na 2017 rok.

W ramach sesji przyjęto plany pracy komisji stałych oraz Rady Miejskiej na 2018 rok.Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Nr XLII/17 z dnia 28 listopada 2017 r.

4. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między sesjami.

5. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa:

a) uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Chojnowa przedstawionym wraz z projektem uchwały budżetowej na 2018 rok;

b) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa.

6. Uchwalenie budżetu Miasta Chojnowa na 2018 rok.

a) przedstawienie projektu budżetu na 2018 rok przez Burmistrza;

b) opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej: uchwała w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Chojnowa projekcie uchwały budżetowej Miasta Chojnowa na 2018 rok; uchwała w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Chojnowa przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok;

c) opinie komisji stałych Rady;

d)dyskusja;

e) podjęcie uchwały w sprawie budżetu Miasta Chojnowa na 2018 rok.

7. Sprawozdania z pracy Komisji stałych za rok 2017

8. Przyjęcie planów pracy Komisji stałych na 2018 rok.

9. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej Chojnowa na 2018 rok.

10. Podjęcie uchwał:

a) zmieniającą uchwałę w sprawie opłaty targowej,

b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa,

c) w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2017,

d) w sprawie zaciągnięcia kredytu i pożyczek w 2018 roku,

e) w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.

11. Interpelacje i zapytania radnych.

12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

13. Informacje i komunikaty przewodniczącego Rady.

14. Wolne wnioski, informacje i oświadczenia.

15. Sprawy różne.

16. Zamknięcie obrad
Komentarze

Kiedy nasi Radni zainteresują się drogą ul.Parkową /garaże/.Stu waszych potencjalnych wyborców od 23 lat czeka na drogę.Andersa uwzględniliście w rok od wybudowania , a nas ???? Panie radny P.Grabek to jest chyba pana okręg wyborczy mieszka Pan blisko więc proszę zobaczyć stan drogi / po opadach/ i to co się dzieje za garażami, i zająć się tą sprawą
zgłoś komentarz

Dodaj Komentarz

Musisz być zalogowany, aby dodać komentarz.