Chojnow.pl
Nasza strona korzysta z plików Cookie. Czytaj więcej.
facebook twitter YT IG
Logowanie Rejestracja
Sklep Bigform

Realizacja gospodarki odpadami w 2016 roku wśród tematów jutrzejszej sesji Rady Gminy

Autor admin
Data utworzenia: 30 maj 2017, 15:10 Wszystkich komentarzy: 0


Realizacja gospodarki odpadami w 2016 roku wśród tematów jutrzejszej sesji Rady Gminy

Przed nami sesja nr XXXVI.2017 Rady Gminy Chojnów. Początek obrad 31 maja o godzinie 12:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Chojnów.

Radni zajmą się m.in. kwestią organizacji przez gminę Chojnów wypoczynku letniego w 2017 roku oraz realizacją gospodarki odpadami na terenie gminy w 2016 roku.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Organizacja przez Gminę Chojnów wypoczynku letniego w 2017 r.

4. Realizacja gospodarki odpadami na terenie Gminy w 2016 r.

5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

6. Interpelacje, wnioski i zapytania.

7. Analiza wykonania budżetu za I kwartał 2017 roku.

8. Podjęcie uchwał:

1) o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chojnów,

2) o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno – wschodniej części Gminy Chojnów w jednostkach ewidencyjnych: Jaroszówka i Goliszów,

3) w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obrębu Konradówka dla części działki nr 344 oraz działek nr 343/3 i 343/5 położonych w obrębie Konradówka, gm. Chojnów,

4) w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2017,

5) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chojnów za rok 2016,

6) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Chojnowie z/s w Krzywej,

7) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Piotrowicach z/s Piotrowicach w likwidacji,

8) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Chojnowie z/s w Krzywej,

9) w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uczniów Uzdolnionych,

10) w sprawie zasad udzielania stypendiów Wójta Gminy Chojnów,

11) w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi o znaczeniu lokalnym,

1) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Chojnów,

2) w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Chojnów na zadania związane z ochroną środowiska.

9. Przyjęcie protokołu nr XXXV.2017 z sesji z dnia 28 kwietnia 2017 r.

10.Sprawy różne.

11. Zamknięcie obrad.


Komentarze

Ten wpis nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

Dodaj Komentarz

Musisz być zalogowany, aby dodać komentarz.