Chojnow.pl
Nasza strona korzysta z plików Cookie. Czytaj więcej.
facebook twitter YT IG
Sign in Sign up
  • Polish
  • English
Sklep Bigform

Wyzwalamy społeczną energię we Wrzosowej Krainie!

Author: Wrzosowa Kraina
Creation date: 29 April 2017, 14:05 All comments: 0


Wyzwalamy społeczną energię we Wrzosowej Krainie!

Fundacja „Wrzosowa Kraina” we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce zaprasza do udziału w lokalnym konkursie grantowym, w ramach X edycji Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, mających ciekawy pomysł na projekt aktywizujący społeczność lokalną, inicjujący współpracę na rzecz dobra wspólnego oraz działających na terenie gmin: Bolesławiec, Chocianów, Chojnów [gm. wiejska], Chojnów [gm. miejska], Gromadka, Kunice, Lubin [gm. wiejska], Miłkowice i Przemków.

Wnioski można składać w terminie od 14 kwietnia do 15 maja 2017 r., do godziny 23:59 wyłącznie za pomocą generatora wniosków, który jest dostępny nawww.system.dzialajlokalnie.pl oraz na www.wrzosowakraina.pl.

Dotacje będą przyznawane w maksymalnej kwocie do 6.000 zł dla jednego realizatora.

Pula przeznaczona na granty to 55.000,00 zł. W bieżącej edycji konkursu została uruchomiona ścieżka tematyczna „Wrzosowa Kraina w zgodzie z naturą”. Kwota na dotacje w ramach ścieżki tematycznej została wydzielona z ogólnej puli środków. Pula na ścieżkę tematyczną wynosi 12.000 zł, na pozostałe projekty 43.000 zł.

Wnioskodawcami mogą być organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną [np. fundacje, stowarzyszenia], grupy nieformalne, w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa lub przedszkole publiczne, szkoła publiczna, instytucja kultury, biblioteka publiczna albo ośrodek pomocy społecznej oraz grupy nieformalne, występujących z wnioskiem samodzielnie, jako tzw. Inicjatywa DL.

Projekty będą mogły trwać minimalnie 3 m-ce a maksymalnie 6 m-cy i będą mogły być realizowane od 1 czerwca do 31 grudnia 2017 r.

Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie konkursu dostępnym na stronie www.wrzosowakraina.pl

Koordynator Programu:
Marta Kucfir
e-mail:dzialajlokalnie@wrzosowakraina.pl
tel. 608640901


Ośrodek Działaj lokalnie

Fundacja „Wrzosowa Kraina”

ul. Żeromskiego 1, 59-140 Chocianów

tel. 500 206128

www.wrzosowakraina.pl


Comments

This entry has no comments yet.

Add Comment

You have to be loggin to add comment.
Sklep Bigform