Chojnow.pl
Nasza strona korzysta z plików Cookie. Czytaj więcej.
facebook twitter nk
Sign in Sign up
  • Polish
  • English

Chojnowska filia Powiatowego Urzędu Pracy zaprasza pracodawców do współpracy

Author: Powiatowy Urząd Pracy
Creation date: 20 April 2017, 11:45 All comments: 0


Chojnowska filia Powiatowego Urzędu Pracy zaprasza pracodawców do współpracy

Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy Filia w Chojnowie zaprasza pracodawców do współpracy w zakresie zatrudniania osób bezrobotnych zarejestrowanych w tut. Urzędzie w ramach realizowanego projektu pn.

"Aktywizacja osób bezrobotnych od 30 roku życia w powiecie legnickim (2017)".

Projekt wspiera aktywizację osób od 30 roku życia pozostających bez pracy, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, należące do co najmniej jednej z poniższych grup tj. osoby po 50 roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach (tj. posiadające wykształcenie na poziomie maksymalnie średnim), osoby długotrwale bezrobotne (tj. pozostające bez pracy nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy). W ramach projektu realizowane są działania wspierające pracodawców oraz osoby bezrobotne w ich wejściu lub powrocie na rynek pracy, takie jak: prace interwencyjne oraz staż.

Zapraszamy również osoby bezrobotne, zarejestrowane w naszym Urzędzie, do aktywnego udziału w realizowanym przez nas projekcie! Zapraszamy zwłaszcza osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności!

Osoby zarejestrowane w naszym Urzędzie mogą skorzystać z następujących form wsparcia:

- szkolenia indywidualne (w tym możliwość zwrotu kosztów dojazdu oraz pokrycia kosztów badań lekarskich; w pierwszej kolejności realizowane będą wnioski z potwierdzeniem zatrudnienia po ukończonym szkoleniu);

- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (maksymalna kwota, o którą można wnioskować to 24000 zł).

Szczegółowe informacje na temat realizowanego projektu oraz oferowanych form aktywizacji można uzyskać u swojego doradcy klienta oraz na stanowiskach realizujących poszczególne instrumenty rynku pracy:

Szkolenia oraz środki na podjecie działalności gospodarczej: Pok. nr 6 tel. nr 76/818 85 25 w. 26

Staże, prace interwencyjne: Pok. nr 3 tel. nr 76/818 85 25 w. 23.

Zapraszamy do składania wniosków!

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020Comments

This entry has no comments yet.

Add Comment

You have to be loggin to add comment.