Chojnow.pl
Nasza strona korzysta z plików Cookie. Czytaj więcej.
facebook twitter YT IG
Logowanie Rejestracja
  • Polish
  • English
Zostań pracownikiem Lidla

Zapis wideo z marcowej sesji Rady Gminy

Autor admin
Data utworzenia: 04 kwiecień 2017, 11:51 Wszystkich komentarzy: 0


Zapis wideo z marcowej sesji Rady Gminy

Zapraszamy do obejrzenia zapisu wideo z ostatniej sesji Rady Gminy, która odbyła się 31 marca w sali posiedzeń Urzędu Gminy Chojnów.

Tym razem radni zajęli się m.in. funkcjonowaniem gminnych jednostek organizacyjnych za 2016 rok, w tym: Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej, Gminnej Biblioteki Publicznej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji oraz Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Sesja stanowiła również okazję do uczczenia minutą ciszy zmarłego niedawno Franciszka Mormula - pierwszego przewodniczącego Rady Gminy Chojnów.

Poniżej przedstawiamy proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Funkcjonowanie gminnych jednostek organizacyjnych za 2016 r.:

1) Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej,

2) Gminna Biblioteka Publiczna,

3) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,

4) Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji,

5) Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

5. Interpelacje, wnioski i zapytania.

6. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obrębu wsi Biała – o numerach ewidencyjnych 204/3, 205 i 208, położonych w obrębie Biała, gm. Chojnów,

2) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Czernikowice, Konradówka, Osetnica, gm. Chojnów,

3) w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2017,

4) w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy nr XXX.174.2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia, wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnów,

5) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Chojnów,

6) w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi o znaczeniu lokalnym,

7) w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chojnów,

8) w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na ternie Gminy Chojnów na rok 2017”,

9) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Chojnów na lata 2017 – 2019,

10) w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych do nowego ustroju szkolnego,

11) w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

12) w sprawie zasad i trybu przyznawania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy Chojnów.

7. Przyjęcie protokołu nr XXXIII.2017 z sesji z dnia 24 lutego 2017 r.

8. Sprawy różne.

9. Zamknięcie obrad.Komentarze

Ten wpis nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

Dodaj Komentarz

Musisz być zalogowany, aby dodać komentarz.