Chojnow.pl
Nasza strona korzysta z plików Cookie. Czytaj więcej.
facebook twitter nk
Logowanie Rejestracja
  • Polish
  • English

Z kamerą na sesji Rady Miejskiej

Autor admin
Data utworzenia: 03 kwiecień 2017, 11:35 Wszystkich komentarzy: 1


Z kamerą na sesji Rady Miejskiej

Zapraszamy do obejrzenia zapisu wideo z ostatniej sesji Rady Miejskiej, jaka miała miejsce 30 marca 2017 roku w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Chojnowie.

Tym razem radni zajęli się m.in. wysłuchaniem informacji o stanie bezpieczeństwa pożarowego i publicznego, przyjęciem sprawozdania z działalności Społecznej Komisji Mieszkaniowej oraz przyjęciem uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Porządek obrad przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie sesji

2. Przedstawienie porządku obrad

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Nr XXXIII/17 z dnia 27 lutego 2017 r.

4. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między sesjami.

5. Sprawozdanie z działalności Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

6. Informacja o stanie bezpieczeństwa pożarowego i publicznego.

7. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,

b) w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Chojnów,

c) w sprawie zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu miasta za pomocą innego instrumentu płatniczego,

d) w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Chojnowa na rok 2017",

e) w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

f) w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Miejskiej Chojnów,

g) w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na 2017 rok,

h) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa.

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10. Informacje i komunikaty przewodniczącego Rady.

11. Wolne wnioski, informacje i oświadczenia.

12. Sprawy różne.

13. Zamknięcie obrad.Komentarze

Radni z Chojnowa to typowe średniowieczne cebulactwo. Genialny program w sprawie sterylizacji i czipowania zwierząt. Ale te ameby umysłowe oczywiście nie wiedzą co to czipowanie, po co ta sterylizacja. Z czym tu dyskutować... A pani od pieska i kotka żenada, zachowanie i gadka na poziomie pięciolatki. Nadawałaby się do pracy w przedszkolu, a nie w urzędzie :D
zgłoś komentarz

Dodaj Komentarz

Musisz być zalogowany, aby dodać komentarz.