Chojnow.pl
Nasza strona korzysta z plików Cookie. Czytaj więcej.
facebook twitter nk
Logowanie Rejestracja
  • Polish
  • English

Solidarność negatywnie opiniuje uchwałę Rady Miejskiej, ZNP i Kuratorium na tak

Autor admin
Data utworzenia: 31 marzec 2017, 11:12 Wszystkich komentarzy: 1


Solidarność negatywnie opiniuje uchwałę Rady Miejskiej, ZNP i Kuratorium na tak

Ostatni dzień marca to dla wielu gimnazjów dzień strajku nauczycieli. Temat reformy ustroju szkolnego po raz kolejny poruszony został podczas wczorajszej sesji Rady Miejskiej.

Przyjęta w lutym uchwała w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego została zaopiniowana przez związki zawodowe i kuratorium oświaty.

Prezydium Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZS Solidarność uchwałę podjętą w lutym przez Radę Miejską zaopiniowało negatywnie. Zdaniem związkowców projekt nie wprowadza żadnych rozwiązań systemowych gwarantujących zatrudnienie nauczycieli i pracowników administracji wygaszanych gimnazjów oraz wprowadza chaos w istniejącej organizacji oświaty w mieście Chojnów - Intencja wysyłania uczniów szkół podstawowych do budynków gimnazjów nie jest zgodna z duchem reformy. Nasuwają się pytania np. Kto będzie odpowiedzialny za dzieci SP3 i SP4, które będą uczęszczały do budynków wygaszanych gimnazjów? - czytamy w opinii NSZS Solidarność.

Przypomnijmy założenia projektu. Uczniowie klas VII i VIII Szkoły Podstawowej nr 3 uczyć będą się w budynku wygaszanego Gimnazjum nr 1. Uczniowie tych samych klas Szkoły Podstawowej nr 4 uczęszczać będą do budynku wygaszanego Gimnazjum nr 2. Po likwidacji gimnazjów nastąpi całkowite przeniesienie siedziby Szkoły Podstawowej nr 3 do budynku przy pracy Reymonta, natomiast gmach przy ulicy Konarskiego będzie stanowić jeden z oddziałów Szkoły Podstawowej nr 4, w którym uczyć będą się uczniowie z dwóch najstarszych klas.

Związek Nauczycielstwa Polskiego, pomimo negatywnego stosunku do reformy, pozytywnie zaopiniował uchwałę podjętą w Chojnowie - W naszej ocenie organ prowadzący szkoły nie jest sprawcą wprowadzonej reformy oświatowej i w związku z powyższym nie możemy odstępować od współpracy z samorządem miasta Chojnowa w przedmiotowej sprawie. Prezydium Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego mając na uwadze dobro dziecka, ucznia i zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników niepedagogicznych pozytywnie opiniuje uchwałę.

Projekt zaproponowany przez nasze miasto spotkał się również z pozytywną opinią Kuratorium Oświaty.


Komentarze

Najlepiej jakby LO opuściło budynek przy ul Reja. A tam razem z budynkiem przy ul. Konarskiego utworzone Szkołę podstawową. LO przenieść do budynku na ul. Witosa. Gimnazjum nr 1 przekształcić w SP1. Budynek przy ul. Zielonej przekazac Powiatowi na sprzedaż
zgłoś komentarz

Dodaj Komentarz

Musisz być zalogowany, aby dodać komentarz.