Chojnow.pl
Nasza strona korzysta z plików Cookie. Czytaj więcej.
facebook twitter YT IG
Logowanie Rejestracja
PWSZ Legnica

Zapis wideo grudniowej sesji Rady Miejskiej

Autor admin
Data utworzenia: 02 styczeń 2017, 10:23 Wszystkich komentarzy: 0


Zapis wideo grudniowej sesji Rady Miejskiej

Za nami ostatnia sesja Rady Miejskiej w roku 2016. Tym razem głównym punktem obrad było uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa oraz budżetu na rok 2017.

Porządek obrad przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Nr XXVIII/16 z dnia 29 listopada 2016 r.

4. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między sesjami.

5. Sprawozdania z pracy Komisji stałych za rok 2016.

6. Przyjęcie planów pracy Komisji stałych na 2017 rok.

7. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej Chojnowa na 2017 rok.

8. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie miasta Chojnowa na okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku,

b) w sprawie opłaty targowej,

c) w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.

9. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa:

a) uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Chojnowa przedstawionym wraz z projektem uchwały budżetowej na 2017 rok;

b) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa.

10. Uchwalenie budżetu Miasta Chojnowa na 2017 rok.

a) przedstawienie projektu budżetu na 2017 rok przez Burmistrza;

b) opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej:

• uchwała w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Chojnowa projekcie uchwały budżetowej Miasta Chojnowa na 2017 rok;

• uchwała w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Chojnowa przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok;

c) opinie komisji stałych Rady;

d) dyskusja;

e) podjęcie uchwały w sprawie budżetu Miasta Chojnowa na 2017 rok.

11. Interpelacje i zapytania radnych.

12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

13. Informacje i komunikaty przewodniczącego Rady.

14. Wolne wnioski, informacje i oświadczenia.

15. Sprawy różne.

16. Zamknięcie obrad.Komentarze

Ten wpis nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

Dodaj Komentarz

Musisz być zalogowany, aby dodać komentarz.
Sklep Bigform