Chojnow.pl
Nasza strona korzysta z plików Cookie. Czytaj więcej.
facebook twitter YT IG
Logowanie Rejestracja
PWSZ Legnica

Rzemiosło wokół nas - rzemieślnicze zawody rzadkie

Autor Partnerstwo
Data utworzenia: 01 styczeń 2017, 16:39


Rzemiosło wokół nas - rzemieślnicze zawody rzadkie

Praca towarzyszy człowiekowi od początku dziejów, jest stałym elementem otaczającej nas rzeczywistości i, podobnie jak wiele innych elementów, podlega ewolucji. Zmiany, jakie dokonują się w rodzajach zawodów, ale też w sposobie ich wykonywania, są przede wszystkim skutkiem rozwoju cywilizacji i technologii, także kultury będącej skutkiem gospodarczej działalności człowieka. Z tego też powodu niektóre zawody, jeszcze do niedawna bardzo popularne, obecnie są niezwykle rzadkie lub zupełnie nieobecne.

Za wciąż malejącą popularność niektórych zawodów odpowiada wiele czynników, wśród nich najważniejszymi są:

  • słabnący popyt na towary bądź usługi wykonywane w tradycyjnym rzemiośle,

  • zbyt wysokie ceny towarów lub usług wykonywanych w tradycyjnym rzemiośle w stosunku do konkurencyjnych na rynku,

  • brak chętnych młodych ludzi do nauki danego zawodu (spowodowany z jednej strony niską opłacalnością działalności, nawet niepewnością co do trwania zakładu na rynku, a z drugiej faktem, iż wykonywanie wielu z tych rzemieślniczych zawodów to stosunkowo ciężka, fizyczna praca).

Według danych PKD na terenie Gminy Chojnów działa ok. 200 podmiotów gospodarczych, zaliczających się do branży rzemieślniczej. Nadal istnieją osoby, które wykonują prestiżowe, lecz dziś rzadkie już zawody.

Na terenie Gminy Chojnów działają rzemieślnicy z zakresu kształtowania i obróbki szkła, cięcia, formowania i wykańczania kamienia, kucia, prasowania, wytłaczania i walcowania metali, produkcji uprzęży konnych, siodeł czy innych akcesoriów jeździeckich, naprawy i produkcji pieców i palenisk.


Szklarz - to zawód który wymaga niezwykłej precyzji, cierpliwości i odpowiednich zdolności manualnych. Zakres pracy szklarza to przede wszystkim profesjonalna obróbka szkła oraz wytwarzanie różnorodnych szklanych półproduktów , akcesoriów i przedmiotów, wykorzystywanych do dekoracji, jak i pełniących funkcje użytkowe, a także montaż, naprawa i konserwacja szklanych produktów.

Ślusarz − zawód, dawniej rzemiosło, w którego zakres wchodzi głównie ręczna obróbka metali na zimno, mająca na celu wykonywanie różnych przedmiotów metalowych, montaż oraz naprawianie urządzeń technicznych.

Kamieniarz – to jeden z fachów, który rozwinął się na Podhalu. Ogrodzenia, licowanie ścian budynku, kominki wykonywane są z kamieni granitowych lub piaskowca, obrabianych ręcznie.

Rymarz - to wytwórca uprzęży konnych, siodeł czy innych akcesoriów jeździeckich. Tradycyjnie wyroby rymarskie szyte były ręcznie ze skór, a następnie wykańczane metalowymi okuciami.

Zdun to człowiek zajmujący się budową i naprawą pieców (kaflowych, kuchennych, chlebowych, piecokominków i kominków). Początkowo nie był to wyodrębniony zawód, obejmowały go takie rzemiosła jak garncarstwo i budownictwo. Z czasem zdunowie byli coraz liczniejsi i zakładali własne cechy.

Projekt „Rzemiosło wokół nas” realizowany przez Stowarzyszenie Aktywnych Mieszkańców Wsi Osetnica „Impuls” współfinansowany przez Województwo Dolnośląskie ma na celu przypomnieć ginące zawody rzemieślnicze i ocalić je od zapomnienia.


Zadanie publiczne pn. „Rzemiosło wokół nas” jest finansowane z budżetu Województwa Dolnośląskiego.Sklep Bigform