Chojnow.pl
Nasza strona korzysta z plików Cookie. Czytaj więcej.
facebook twitter YT IG
Logowanie Rejestracja
  • Polish
  • English
Kraina Lodu 2 w Cuprum Arena Zostań pracownikiem Lidla

Przed nami listopadowa sesja Rady Miejskiej

Autor admin
Data utworzenia: 28 listopad 2016, 10:04 Wszystkich komentarzy: 0


Przed nami listopadowa sesja Rady Miejskiej

29 listopada w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Chojnowie odbędzie się kolejna sesja Rady Miejskiej. Wśród omawianych kwestii znajdą się m.in.: podsumowanie wyników kulturalno-sportowych w 2016 roku przez Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji oraz Uczniowskie Kluby Sportowe, czy też stan zadłużenia najemców w zasobach komunalnych.

Początek zaplanowano na godzinę 13:00.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z sesji Nr XXVI/16 z dnia 29 września 2016 r. i Nr XXVII/16 z dnia 27 października 2016 r.

4. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między sesjami.

5. Podsumowanie wyników kulturalno-sportowych w 2016 r. przez Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji oraz Uczniowskie Kluby Sportowe.

6. Stan zadłużenia najemców w zasobach komunalnych.

7. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017,

b) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

c) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

d) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Złotoryja,

e) w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2016.

8. Przedstawienie informacji:

a) o wysokości ceny żyta, stanowiącej podstawę do ustalenia wysokości podatku rolnego na 2017 r. podanej przez Prezesa GUS;

b) o wysokości ceny drewna, stanowiącej podstawę do ustalenia wysokości podatku leśnego na 2017 r. podanej przez Prezesa GUS.

9. Interpelacje i zapytania radnych.

10. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady.

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

12. Wolne wnioski, informacje i oświadczenia.

13. Sprawy różne.

14. Zamknięcie obrad.


Komentarze

Ten wpis nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

Dodaj Komentarz

Musisz być zalogowany, aby dodać komentarz.